Muška imena za djecu (2024)

Najpopularnija imena koja su roditelji birali za svoje bebe u 2024. godini. Jednostavnim odabirom pronađi savršeno ime za svoju prinovu.

Najpopularnija imena koja su roditelji birali za svoje bebe u 2023. godini

Koja su najčešća imena u Hrvatskoj u 2023. godini?

Najpopularnija muška imena u 2023. godini:

 1. Luka (867)
 2. David (563)
 3. Jakov (519)
 4. Ivan (454)
 5. Roko (404)
 6. Petar (403)
 7. Mateo (390)
 8. Niko (390)
 9. Matej (387)
 10. Fran (346)

Kratka muška imena (do 3 slova)

 • Aco – muško ime grčkog porijekla izvedeno od imena Aleksandar. Ime Aco nastalo je spajanjem dviju riječi koje znače braniti i čovjek.
 • Adi – ime Adi hebrejskog je porijekla a može biti i muško i žensko. Na hebrejskom jeziku značenje imena može biti dragulj ili ukras. Ime je isto tako zastupljeno i na njemačkom govornom području, dakle ima teutonsko (germansko) porijeklo. Korijen dolazi od germanskog imena Addy što se prevodi kao “plemenit, izaziva strahopoštovanje”.
 • Ado – izvedeno je od imena Adil te je arapskog porijekla. Značenje imena je čist, pošten, pravedan. Također, ime može biti i od starog imperativa vladi, vlasti – vladati i mir.
 • Gaj – ime je nastalo od grčke riječi gaieios koja ima značenje zemaljski, zemljin. Značenje imena bi bilo onda stvoren od zemlje. Druga teorija pretpostavlja da je ime izvedeno od riječi “gaudium” što označava sreću i radost roditelja zbog rođenja djeteta.
 • Ico – skaćena verzija imena Ilija.
 • Ino – muško ime latinskog porijekla. Značenje imena Ino može biti božanstveno, božansko, divina.
 • Ive – skaćena varijanta imena Ivan.
 • Ivo – smatra se varijantom imena Ivan. Vrlo popularno ime u Dalmaciji. Drugo tumačenje kaže da je ime izvedeno iz staronjemačke riječi Iwa što znači tisova šuma ili tisovina od koje se pravio luk za strijelu. U prenesenom značenju ime Ivo znači strijelac tj. onaj koji zna baratati lukom i strijelom.
 • Jan – korijene vuče iz latinskog imena Johannes, koje je došlo od grčkog imena Johanes, a ono pak od hebrejskog imena Johanan. U prenesenom značenju predstavlja onoga kome se Bog smilovao. Varijanta imena Ivan.
 • Lan – muško ime nastalo od imena za biljku po nazivu lan. Ime označava nježnost i profinjenost.
 • Neo – ime talijanskog porijekla nastalo od riječi neo, što znači nov.
 • Nik – ime perzijskog porijekla ima značenje dobro. Kao muško skraćeno ime može imati više značenja. Nika je bila mitološka božica pobjede, Nikat je bio duhovni čovjek, a Nike, Nikica se odnose na pobjedu ili modifikacija imena Dominic što znači onaj koji pripada Bog.
 • Noa – može biti muško ili žensko ime. Hebrejskog je porijekla. Dolazi od imena Noah što znači mir.
 • Teo – skraćena verzija imena Teodor. Ime dolazi od grčkog Theodoros što je izvedeno od theos što znači Bog te riječi doron što znači dar. Značenje imena je dar božji. Slavenska varijanta ovog imena je Božidar.
 • Tin – skraćena varijante imena koja završavaju na “tin”, npr. Martin, Valentin i sl.
 • Val – muško ime latinskog porijekla koje je nastalo od riječi valens (Valentinus) što znači jak i zdrav.
 • Vid – ime latinskog porijekla izvedeno iz riječi vita što znači život. Prema drugom tumačenju ime je izvedeno od starogermanske riječi vidu što znači drvo ili šuma, ili od starogermanske riječi vitus što znači voljan.

Duga muška imena

 • Aleksandar – ime je grčkog porijekla a nastalo je spajanjem dviju riječi koje znače braniti i čovjek pa se nekada kao značenje imena može smatrati i zaštitnik ljudi. Ime je vrlo popularno širom svijeta. Iz ovog imena nastale su i mnoga druga imena kao što su npr. Aco, Aleks, Aleksa, Saša i sl. Mnoga mjesta na svijetu nose naziv prema ovom imenu kao npr. grad Aleksandrija u Egiptu, svjetionik Aleksandar, svjetski poznata biblioteka Aleksandrija i sl. Smatra se da je ovo ime jedno od najstarijih imena.
 • Andrija – ime Andrija potiče od imena Andrej pa prema tome imaju isto značenje – muževan, hrabar.
 • Antonin – za ovo ime se vjeruje da je izvedenica imena Antun a koje je skraćenica latinskog imena Antonius (naziv jednog rimskog plemena).
 • Antonio – slično kao i za ime Antonin i za ovo ime se vjeruje da je izvedenica imena Antun a koje je skraćenica latinskog imena Antonius (naziv jednog rimskog plemena).
 • Anđelin – slično kao i ime Anđel, ovo ime je grčkog porijekla a dolazi od latinskog muškog imena Angelus. Značenje mu je glasnik, anđeo i glasnik radosti.
 • Anđelko – slično kao i ime Anđel, ovo ime je grčkog porijekla a dolazi od latinskog muškog imena Angelus. Značenje mu je glasnik, anđeo i glasnik radosti.
 • Anđelo – izvedenica iz imena Anđel, ovo ime je grčkog porijekla a dolazi od latinskog muškog imena Angelus. Značenje mu je glasnik, anđeo i glasnik radosti.
 • Belimir – smatra se da je ime nastalo od pridjeva bijeli i riječi mir. Mađarskog je porijekla.
 • Benjamin – biblijsko ime hebrejskog porijekla. Njegovo značenje je sin desne ruke. Pojam desno ovdje označava smjer prema nebesima (ili časnu stranu osobe). Ime se još može protumačiti i kao časni sin.
 • Božidar – staro slavensko ime sastavljeno je od dvije riječi Božji i dar. Označava djecu koja su dar od boga. Dolazi iz grčkog jezika kao prijevod riječi Theodoro koja je sastavljena od theos (Bog) i riječi doron (dar).
 • Branimir – staro slavensko ime, nastalo spajanjem dviju riječi; brani (braniti) i mir. Roditelji koji svom djetetu daju ime Branimir žele da dijete bude mirno, stalnoženo i spokojno.
 • Budimir – ime je slavenskog porijekla, a nastalo je spajanjem dviju riječi buditi i mir. Roditelji koji svom djetetu daju ime Budimir žele da dijete bude mirno, stalnoženo i spokojno.
 • Danijel – biblijsko ime hebrejskog porijekla. U našim krajevima oblik imena nastao je iz latinskog jezika, a sama riječ je izvorno hebrejskog korijena, složena od riječi dan – onaj koji sudi i riječi El koja znači Bog. Prema tome značenje imena Danijel je Bog je moj sudac.
 • Davorin – staroslavensko ime, varijanta imena Davor koje je nastalo od starog uzvika čuđenja, radosti, prijetnje i žalosti.
 • Domagoj – staro hrvatsko muško ime, vrlo popularno u Hrvatskoj. Poznato još iz 9. stoljeća po imenu kneza Dalmatinske Hrvatske – knezu Domagoju. Ime je nastalo spajanjem dviju riječi; dom i goj sa značenjem mir (uzgajanje) pa bi značenje imena bilo skrbitelj doma ili čuvar mira u domu.
 • Dominik – ime je latinskog porijekla a značenje imena dolazi od latinskog Dominicus što ima značenje gospodarski, gospodski. Jedan od najpoznatijih nositelja imena bio je sveti Dominik, španjolski svećenik koji je početkom 13. stoljeća utemeljio dominikanski red katoličkih redovnika pa je zbog toga ime Dominik najpopularnije u katoličkim zemljama.
 • Dražen – ime je nastalo od pridjeva drag ili dražestan. Smatra se da je ovo varijanta imena Draža koje je izvedeno od imena Dragoslav koje je staro slavensko ime. Složeno je riječi drag i slava.
 • Držimir – ime nastalo spajanjem riječi držati, drži i mir. Roditelji koji svom djetetu daju ime Držimir žele da dijete bude mirno i spokojno.
 • Držislav – ime nastalo spajanjem riječi držati, drži i slava.
 • Dubravko – ime nastalo od imenice dubrava što znači (hrastova) šuma. Od riječi dub potječe i ime grada Dubrovnika.
 • Emilijan – smatra se jednom od varijanti imena Emil.
 • Fabijan – ime je latinskog porijekla a značenje mu dolazi od rimskog plemena Fabianus kojeg su nosili oslobođeni robovi koje klana Fabius. Prema drugoj teoriji ime je izvedeno od latinske riječi fabis što znači plemenit ili od druge latinske riječi faba što znači grah.
 • Florijan – muško ime Florijan je latinskog porijekla a značenje imena je cvijet.
 • Gabrijel – ime je nastalo od imena Gabriel. U starom hebrejskom gabriel ima značenje Bog je moja moć, tj. Bog mi je pomoć. Značenje imena još može biti i glasnik Božji.
 • Gašpar – ime Gašpar nastalo je od grčke riječi gaspares koja ima značenje učitelj, nadzornik, rizničar. Ime je izvedeno od dvije riječi; ghaz što znači blago i riječi bar što znači upravljati.
 • Gradimir – staroslavensko ime nastalo spajanjem dviju riječi; gradi i mir. Značenje imena je graditelj mira.
 • Gvozden – staro slavensko ime nastalo u narodu koje se često davalo djeci kako bi ih se zaštitilo od zle magije. Ovo ime bilo je sinonim za čvrstoću.
 • Hrvatko – značenje imena je Hrvat.
 • Jadranko – muško ime domaćeg porijekla slično kao i ime Jadran. Nastalo iz imena Jadranskog mora. Označava žitelja jadranskog priobalja. Vrlo popularno ime u Dalmaciji.
 • Jasenko – ime domaćeg porijekla nastalo od imenice jasen.
 • Krešimir – muško ime domaćeg porijekla. Nastalo je od dvije riječi; glagola kresiti što znači iskriti i imenice mir. U ovakvom obliku ime je najčešće korišteno samo u Hrvatskoj pa se može reći da je izvorno hrvatsko ime.
 • Kristiano – muško ime latinskog porijekla od riječi Christianus izvedeno od imena Kristian. Latinsko ime vezano je za grčku riječ hristiános, što znači kršćanin. Naziv Hrist u početku ima značenje naslov a kasnije postaje ime. Grčka riječ hristiános znači pomazan pa prema tome značenje može biti i pomazanik. U hebrejskom jeziku značenje je mešiha, otuda dakle Mesija.
 • Kristijan – isto kao i ime Kristiano – latinskog porijekla od riječi Christianus.
 • Krunoslav – ime latinskog porijekla nastalo od riječi coronatus što znači krunjenjea izvorno od riječi corono što znači kruna, krug. Prema drugom tumačenju nastalo je od dvije riječi; kruna i slava. Vrlo često i popularno ime u Hrvatskoj.
 • Ladislav – ime izvedeno iz imena Vladislav, nastalo spajanjem dviju riječi: vladati i slava. Staro slavensko ime koje ima značenje slavna vladavina.
 • Ljudevit – gotovo u potpunosti ime hrvatskog porijekla. Nastalo od staroslavenskih riječi ljud koja znači ljudi i riječi vit koja znači gospodin. Značenje imena Ljudevit bi bilo moćan, moćnik ili gospodin.
 • Lucijan – isti kao i ime Lucian, nastalo od latinske riječi lux.
 • Marcelo – je muško ime talijanskog porjekla a značenje imena može biti ratoboran, snažan.
 • Marijan – prema jednog teroriji ime potiče od hebrejskog Maryam, dok prema drugoj teoriji ime potiče od egipatskog mry-ima što znači voljen (mry) i Amon (ima). Prema tome značenje imena je voljen od boga Amona. Postoje još i teorije prema kojoj je ovo varijanta imena Marija ili da je ime izvedeno od latinske riječi mare što znači more.
 • Mateša – varijanta imena Matej. Nastalo od latinskog Matthias koje je pak nastalo od grčkog Matthias. Na hebrejskom Mattithyyah ima značenje dar Jahvin, a kod nas se prevodi kao dar Božji.
 • Milivoj – ime domaćeg porijekla izvedeno iz riječi mio, mili. Značenje imena ja drag, mio, umiljato. Prema drugom tumačenju ime je složeno od dvije riječi; mil i voj kao vojnik.
 • Miljenko – slavensko ime izvedeno iz riječi mio, mili. Slično kao ime Milan.
 • Nedjeljko – muško ime domaćeg porijekla nastalo prema nazivu zadnjeg dana u tjednu (nedjelja). Dolazi kao prijevog grčke riječi Kyriakos što znači gospodski (nedjeljni), a izvorno iz kyriake hemera u značenju dan gospodnji.
 • Pravdan – ime nastalo iz imenice pravda.
 • Ratimir – ima domaćeg porijekla nastalo spajanjem dvije riječi; rat i mir. Oznavača osobu koja je čuvar mira.
 • Roberto – muško ime njemačkog porijekla. Nastalo od imena Robert.
 • Srećko – muško ime domaćeg porijekla nastalo od imenice sreća.
 • Stjepan – muško ime grčkog porijekla koje dolazi od grčkog Stephanos što znači vijenac, kruna. Značenje imena je onaj koji je okrunjen. Jedno od najpopularnijih imena u Hrvatskoj.
 • Stribor – muško ime slavenskog porijekla. U slavenskoj mitologiji Stribog je bio bog vjetra. Na litvanskom jeziku riječ strt znači ukrućivanje, učvršćavanje. U indoeuropskom jeziku riječ ster znači širenje, razdjevljivanje, sijanje, davanje.
 • Tihomir – ime staroslavenskog porijekla nastalo spajanjem riječi tih i mir. Roditelji koji daju ovo ime djetetu žele da ono bude mirno i tiho.
 • Tomislav – varijanta imena Toma kojem je na kraj dodano slav od riječi slava.
 • Tonček – varijanta imena Antun koje je skraćenica latinskog imena Antonius.
 • Trpimir – ime slavenskog porijekla nastalo spajanjem riječi trpiti i mir. Roditelji koji djetetu daju ovo ime žele da ono bude smireno i staloženo.
 • Valentin – muško ime latinskog porijekla nastalo od riječi Valentinus što znači jak i zdrav. Ime svoju popularnost može zahvaliti sv. Valentinu iz 3. stoljeća.
 • Vatroslav – muško ime domaćeg porijekla. Nastalo spajanjem riječi vatra i slava. Značenje imena je onaj koji slavi vatru.
 • Velimir – ime slavenskog porijekla nastalo spajanjem dvije riječi: veli što znači velik i riječi mir. Roditelji koji daju djetetu ime Velimir žele da ono bude mirno i spokojno.
 • Vitomir – ime slavenskog porijekla nastalo spajanjem dviju riječi vit što znači gospodar i mir. Prema tome značenje imena Vitomir je gospodar mira.
 • Vjekoslav – muško ime slavenskog porijekla nastalo spajanjem dviju riječi vijek i slava. Značenje imena je vječno slavan.
 • Vjenceslav – ime slavenskog porijekla nastalo iz riječi veli, vyache, więce, više i riječi slava. Značenje imena Vjenceslav je velika slava.
 • Vladimir – ime slavenskog porijekla nastalo spajanjem riječi vladati i mir. U prenesenom značenju tumači kao poznati princ koji vlada dostojanstveno u miru.
 • Vladislav – ime slavenskog porijekla nastalo spajanjem riječi vladati i slava. Značenje imena je onaj koji slavno vlada ili slavni vladar.
 • Zdeslav – ime staroslavenskog porijekla a označava osobu koja je željna slave.
 • Zdravko – ime domaćeg porijekla nastalo od pridjeva zdrav.
 • Zrinislav – varijanta imena Zrinko koje kod Hrvata dolazi od naziva povijesnoga grada Zrin. Na staroslavenskom zriti znači gledati. Zrin je proslavio hrvatski junak Nikola Šubić Zrinski.
 • Zvjezdan – ime domaćeg porijekla nastalo iz imenice zvijezda. Označava osobu koja je obasjana zvijezdama, uzvišena, sjajna. Još jedan simbol zvijezde je zaštitni – tko se rodi pod sretnom zvijezdom, ona ga prati.
 • Zvonimir – ime slavenskog porijekla nastalo od imenice zvoniti i riječi mir. Značenje imena je zvuk mira.
 • Časlav – staroslavensko ime nastalo od starog glagola čajati (što znači čekati) i imenice slava. Ime označava osobu koju čeka slava.
 • Đorđe – ime grčkog porijekla od imena Georgios (Geōrgios) koje čine dvije riječi; “geōrgós” ili “jeorgós” što znači zemljoradnik ili ratar. U raznim varijantama ovo ime je vrlo popularno u svijetu. Sveci kao što su Sveti Đorđe ili npr. Sveti Juraj su doprinijeli popularnosti ovog imena. Smatra se jednim od najstarijih imena u europskim zemljama.
 • Želimir – ime se tumači kao prijevod latinskog imena Desiderius koje se zasniva na latinskoj riječi desiderium što znači želja, čežnja. Roditelji koji djetetu daju ime Želimir nadaju se da će dijete biti mirno i spokojno.
 • Željko – ime domaćeg porijekla nastalo od riječi želja. Roditelji daju ovo ime djetetu kojem su se nadali, koje su željno iščekivali.

Neobična muška imena

 • Adi – ime Adi hebrejskog je porijekla a može biti i muško i žensko. Na hebrejskom jeziku značenje imena može biti dragulj ili ukras. Ime je isto tako zastupljeno i na njemačkom govornom području, dakle ima teutonsko (germansko) porijeklo. Korijen dolazi od germanskog imena Addy što se prevodi kao “plemenit, izaziva strahopoštovanje”.
 • Andras – ime je grčkog porijekla a dolazi od imena Andreas (izvorno od Andreios) što ima značenje muževan i hrabar.
 • Arian – dolazi od latinskog Arianus (Arijev), arijevski. Ime je grčkog porijekla, a izvedeno je od Aries tj. Areios. Značenje imena je junački, ratoboran. U rimskom carstvu ime označava onog koji pripada Arijama, iranskim narodima. Na Perzijskom i Indijskom ima značenje onaj koji čini plemenita djela ili plemenito, čisto.
 • Aron – muško ime Aron hebrejskog je porijekla. Značenje ovog imena dolazi od grčkog Aaron (izvorno od hebrejskog Aharon) što znači škrinja, kovčeg. Ukoliko je porijeklo imena egipatsko u tom slučaju znači prosvijetljeni, planinski čovek. Islamska varijanta ovog imena je Harun.
 • Bepo – ovo muško ime je verzija imena Josip. Vrlo je popularno u Dalmaciji, pogotovo u gradu Splitu i okolici. Ime Josip složeno je od dvije hebrejske riječi; Jo – što je skraćenica od Jahve (Bog) i glagolskog oblika jasaf (dodao je, umnožio). Ime je zapravo rečenica: Bog neka doda.
 • Damil – ime je nastalo od korijena riječi dati i pridjeva mil – mio.
 • Dimo – u njemačkom jeziku skraćenica od Dietmar. U hrvatskom jeziku skraćenica imena Vladimir.
 • Florijan – muško ime Florijan je latinskog porijekla a značenje imena je cvijet.
 • Gvozden – staro slavensko ime nastalo u narodu koje se često davalo djeci kako bi ih se zaštitilo od zle magije. Ovo ime bilo je sinonim za čvrstoću.
 • Ico – skaćena verzija imena Ilija.
 • Jasen – ime nastalo od imenice jasen (drvo). Označava lijepu i visoku osobu.
 • Karel – staro njemačko ime, poznato još od 8. Ili 9. stoljeća zbog Karla Velikog.
 • Lan – muško ime nastalo od imena za biljku po nazivu lan. Ime označava nježnost i profinjenost.
 • Marjo – ime izvedeno iz imena Mario.
 • Matias – varijanta imena Matej. Nastalo od latinskog Matthias koje je pak nastalo od grčkog Matthias. Na hebrejskom Mattithyyah ima značenje dar Jahvin, a kod nas se prevodi kao dar Božji.
 • Neo – ime talijanskog porijekla nastalo od riječi neo, što znači nov.
 • Noa – može biti muško ili žensko ime. Hebrejskog je porijekla. Dolazi od imena Noah što znači mir.
 • Paško – isto kao i Pavao – muško ime latinskog porijekla koje dolazi od latinske riječi Paulus što znači mali.
 • Rene – ime francuskog porijekla nastalo od latinske riječi renatus što znači ponovo rođen, novorođen, preporođen.
 • Simon – ime je grčkog porijekla a potiče od grčke riječi Simonos. Ono potiče iz starohebrejskog korijena šim on što znači Bog sluša, sluh, slušanje, uslišan, onaj koji sluša, poslušan.
 • Val – muško ime latinskog porijekla koje je nastalo od riječi valens (Valentinus) što znači jak i zdrav.
 • Zoltan – ime mađarskog porijekla a značenje imena je vladar. Mađarska varijanta riječi sultan.

Muška imena bez slova ‘A’

 • Boris – ime je ruskog porijekla, te je skaćenica imena Borislav. Prvi član imena znači boriti se, a drugi je morfem -slav (slav-a) koji je vrlo čest u većini slavenskih imena. Jedno je od najstarijih muških imena. Prema nekim istraživanjima, dolazi od turskog imena Bogoris, što ima značenje kratak ili vuk.
 • Denis – dolazi od grčkog imena Dionysius, Dionysus, Dionysos, Dionysodoros što znači Bog vina. Ime može biti i turskog porijekla od riječi deniz – što znači more. Dionis je prema mitologiji bio sin Zeusa i Semele. Značenje bi mu bilo sljedbenik Boga Dioniysiusa. Ime je vrlo popularno u Francuskoj gdje se sveti Denis smatra jednim od zaštitnika Francuske i Pariza. Proglašen je svecem u katoličkoj i anglikanskoj crkvi.
 • Dinko – značenje imena Dinko je cijenjeni tj. poštovani. Prema drugom tumačenju ovo ime izvedenica je imena Dominik koje u prijevodu s latinskog znači pripada Bogu. Na arapskom din znači dobar. Porijeklo imena nije poznato.
 • Hrvoje – ime hrvatskog porijekla. Naziv za čovjeka hrvatske narodnosti.
 • Kruno – muško ime izvedeno iz imena Krunoslav, nastalo od latinske riječi coronatus.
 • Leon – muško ime latinskog porijekla. Dolazi od latinske riječi leo što znači lav. Simbol je hrabrosti i snage.
 • Lovro – muško ime latinskog porijekla. Dolazi od latinske riječi Laurentius koja ima značenje čovjek iz Laurentuma. Laurentum je mjesto u blizini Rima. Prema drugom tumačenju dolazi od latinske riječi aurus što znači lovor ili s lovorovim vijencem. Lovorov vijenac je simbol pobjede.
 • Roko – vrlo popularno ime u Dalmaciji. Ime je latinskog porijekla a dolazi od latinske riječi Rochus znači visok čovjek. Na francuskom riječ roche ima značenje mala stijena isto kao i riječ roca na španjolskom. Prema drugom tumačenju riječ je talijanskog porijekla od riječi rocco koja dolazi od starogermanske riječi hroc što znači jak, moćan, snažan.
 • Teo – skraćena verzija imena Teodor. Ime dolazi od grčkog Theodoros što je izvedeno od theos što znači Bog te riječi doron što znači dar. Značenje imena je dar božji. Slavenska varijanta ovog imena je Božidar.
 • Velimir – ime slavenskog porijekla nastalo spajanjem dvije riječi: veli što znači velik i riječi mir. Roditelji koji daju djetetu ime Velimir žele da ono bude mirno i spokojno.

Muška imena bez slova ‘E’

 • Antonio – slično kao i za ime Antonin i za ovo ime se vjeruje da je izvedenica imena Antun a koje je skraćenica latinskog imena Antonius (naziv jednog rimskog plemena).
 • Branimir – staro slavensko ime, nastalo spajanjem dviju riječi; brani (braniti) i mir. Roditelji koji svom djetetu daju ime Branimir žele da dijete bude mirno, stalnoženo i spokojno.
 • Dinko – značenje imena Dinko je cijenjeni tj. poštovani. Prema drugom tumačenju ovo ime izvedenica je imena Dominik koje u prijevodu s latinskog znači pripada Bogu. Na arapskom din znači dobar. Porijeklo imena nije poznato.
 • Fabijan – ime je latinskog porijekla a značenje mu dolazi od rimskog plemena Fabianus kojeg su nosili oslobođeni robovi koje klana Fabius. Prema drugoj teoriji ime je izvedeno od latinske riječi fabis što znači plemenit ili od druge latinske riječi faba što znači grah.
 • Ivica – muško ime koje je varijanta imena Ivan, izvedeno iz milja.
 • Matija – ime hebrejskog porijekla. Nastalo od latinskog Matthias koje je pak nastalo od grčkog Matthias. Na hebrejskom Mattithyyah ima značenje dar Jahvin, a kod nas se prevodi kao dar Božji.
 • Mislav – vrlo popularno ime u Hrvatskoj nastalo od riječi misliti i slava.
 • Nikola – ime je grčkog porijekla a dolazi od riječi nike što znači pobjeda i riječi laos što znači narod. Prema tome značenje imena može biti narod pobjeđuje ili narodni pobjednik. Vrlo često ime u mnogim kršćanskim religijama.
 • Nino – staro slavensko ime nastalo od starog pridjeva nino što znači nov, mlad, svjež.
 • Sanjin – ime domaćeg porijekla nastalo od glagola sanjati. Značenje imena je sanjar.
 • Silvio – ime je latinskog porijekla a samo značenje imena dolazi od latinske riječi silvus što znači dubrava, gaj, gora. Drugo tumačenje govori da je ime iz rimske mitologije, nastalo od Silvanus što je ime boga šume.
 • Vlado – varijanta imena Vladimir koje je nastalo spajanjem riječi vladati i mir.

Muška imena bez slova ‘I’

 • Andro – ovo ime je skraćeni oblik imena Andrej, pa prema tome imaju isto značenje – muževan, hrabar.
 • Borna – muško ime Borna je perzijskog porijekla a značenje imena može biti mladolik, mlad, veseo. Borna je bio knez Primorske Hrvatske, koji je područjima Dalmacije i Liburnije, kao i Gacke, vladao od otprilike 810. do 821. Prema drugom tumačenju smatra se da je ime slavenskog porijekla izvedeno od glagola boriti se.
 • Bruno – muško ime Bruno dolazi od njemačke riječi brün – što znači smeđ. Riječ Bruno Bruno može se odnositi i na životinju medvjeda zbog toga što riječ medvjed potječe od indoeuropskih korijena iz kojih je i izvedena naša riječ braon što znači smeđ. Postoji još jedno tumačenje da je ime Bruno izvedeno od germanske riječi Brünn“ što znači oklop za prsa.
 • Davor – ime staroslavenskog boga rata. Nastalo od starog uzvika čuđenja, radosti, prijetnje i žalosti.
 • Jadranko – muško ime domaćeg porijekla slično kao i ime Jadran. Nastalo iz imena Jadranskog mora. Označava žitelja jadranskog priobalja. Vrlo popularno ime u Dalmaciji.
 • Mate – vrlo popularno ime u Hrvatskoj. Varijanta imena Matej. Ime nastalo od latinskog Matthias koje je pak nastalo od grčkog Matthias. Na hebrejskom Mattithyyah ima značenje dar Jahvin, a kod nas se prevodi kao dar Božji.
 • Renato – muško ime latinskog porijekla. Nastalo od latinske riječi renatus što znači ponovo rođen, novorođen, preporođen.
 • Slaven – ime domaćeg porijekla, označava pripadnika narodima slavena. Pojavljuje se u 15. stoljeću.
 • Stjepan – muško ime grčkog porijekla koje dolazi od grčkog Stephanos što znači vijenac, kruna. Značenje imena je onaj koji je okrunjen. Jedno od najpopularnijih imena u Hrvatskoj.
 • Vjekoslav – muško ime slavenskog porijekla nastalo spajanjem dviju riječi vijek i slava. Značenje imena je vječno slavan.
 • Zlatko – muško ime domaćeg porijekla nastalo od imenice zlato.

Muška imena bez slova ‘O’

 • Alen – ime dolazi od engleskog imena Alan. Na keltskom alanus znači skladan, naočit, lijep.
 • Branimir – staro slavensko ime, nastalo spajanjem dviju riječi; brani (braniti) i mir. Roditelji koji svom djetetu daju ime Branimir žele da dijete bude mirno, stalnoženo i spokojno.
 • Denis – dolazi od grčkog imena Dionysius, Dionysus, Dionysos, Dionysodoros što znači Bog vina. Ime može biti i turskog porijekla od riječi deniz – što znači more. Dionis je prema mitologiji bio sin Zeusa i Semele. Značenje bi mu bilo sljedbenik Boga Dioniysiusa. Ime je vrlo popularno u Francuskoj gdje se sveti Denis smatra jednim od zaštitnika Francuske i Pariza. Proglašen je svecem u katoličkoj i anglikanskoj crkvi.
 • Fabijan – ime je latinskog porijekla a značenje mu dolazi od rimskog plemena Fabianus kojeg su nosili oslobođeni robovi koje klana Fabius. Prema drugoj teoriji ime je izvedeno od latinske riječi fabis što znači plemenit ili od druge latinske riječi faba što znači grah.
 • Juraj – ime grčkog porijekla nastalo od riječi georgós što znači zemljoradnik, ratar. Nastala je od dvije riječi; gea što znači zemlja i ergon što znači djelo.
 • Lucian – muško ime latinskog porijekla nastalo od riječi lux što znači svjetlost. U prenesenom značenju to je onaj koji svijetli. Ime se često davalo djeci rođenoj u zoru.
 • Mate – vrlo popularno ime u Hrvatskoj. Varijanta imena Matej. Ime nastalo od latinskog Matthias koje je pak nastalo od grčkog Matthias. Na hebrejskom Mattithyyah ima značenje dar Jahvin, a kod nas se prevodi kao dar Božji.
 • Nenad – ima domaćeg porijekla nastalo negacijom glagola nadati se. Često se daje djetetu koje je došlo iznenada ili neočekivano, kojem se roditelji nisu nadali.
 • Velimir – ime slavenskog porijekla nastalo spajanjem dvije riječi: veli što znači velik i riječi mir. Roditelji koji daju djetetu ime Velimir žele da ono bude mirno i spokojno.

Muška imena bez slova ‘U’

 • Andrija – ime Andrija potiče od imena Andrej pa prema tome imaju isto značenje – muževan, hrabar.
 • Davor – ime staroslavenskog boga rata. Nastalo od starog uzvika čuđenja, radosti, prijetnje i žalosti.
 • Grga – muško ime koje je grčkog porijekla a samo značenje imena dolazi od grčkog Gregorios što znači onaj koji je budan, pažljiv i oprezan.
 • Mihael – muško ime hebrejskog porijekla od riječi Micha el (mi-ka-el). Značenje imena je sličan bogu, poput boga.
 • Mirko – ime nastalo od imenice mir. Označava mirnu osobu i spokojnu osobu.
 • Nino – staro slavensko ime nastalo od starog pridjeva nino što znači nov, mlad, svjež.
 • Sanjin – ime domaćeg porijekla nastalo od glagola sanjati. Značenje imena je sanjar.
 • Tomislav – varijanta imena Toma kojem je na kraj dodano slav od riječi slava.
 • Zdenko – ime domaćeg porijekla koje dolazi od riječi zden, zdeti što znači sačiniti odnosno uraditi.
 • Zvonimir – ime slavenskog porijekla nastalo od imenice zvoniti i riječi mir. Značenje imena je zvuk mira.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo A

 • Aco – muško ime grčkog porijekla izvedeno od imena Aleksandar. Ime Aco nastalo je spajanjem dviju riječi koje znače braniti i čovjek.
 • Adam – ime Adam smatra se prvim muškim imenom. Ime je hebrejskog porijekla te doslovno znači “stvoreno od crvene gline”. Prema Bibliji, Adam je prvi čovjek na zemlji a Bog ga je stvorio od zemlje. Na hebrejskom jeziku značenje imena Adam je zemlja, ali se može koristiti i u značenju čovjek.
 • Adi – ime Adi hebrejskog je porijekla a može biti i muško i žensko. Na hebrejskom jeziku značenje imena može biti dragulj ili ukras. Ime je isto tako zastupljeno i na njemačkom govornom području, dakle ima teutonsko (germansko) porijeklo. Korijen dolazi od germanskog imena Addy što se prevodi kao “plemenit, izaziva strahopoštovanje”.
 • Ado – izvedeno je od imena Adil te je arapskog porijekla. Značenje imena je čist, pošten, pravedan. Također, ime može biti i od starog imperativa vladi, vlasti – vladati i mir.
 • Adrian – ovo muško ime latinskog je porijekla. Ime je nastalo prema gradu Hadriji tj. od latinskih riječi Adrianus, Hadrianus – adrijski, hadrijski a značenje je bilo stanovnik Hadrije. Jadransko more dobilo je ime prema tom gradu. U Americi i Engleskoj se ova varijanta koristi kao žensko ime.
 • Alan – za ime Alan smatra se da ima više od jednog porijekla. Značenje imena Alan je dragocjen ako se smatra da je ime staronjemačkog porijekla. Ako smatramo da ime dolazi od galske riječi ailin onda značenje imena može biti mala stijena ili mali kamen. Ako je ime keltskog porijekla (od riječi Alun) onda je značenje imena sklad. Smatra se da je ime došlo u srednjem vijeku sa Normanima u Englesku. U Francuskoj prijevod riječi Alan znači pristanak. Postoji teorija prema kojoj Alan ima iranske korijene pa se tada prevodi se kao plemenit ili božanski. Prema još jednoj teoriji ime Alan je židovskog porijekla te se s hebrejskog prevodi kao hrast.
 • Aleks – ime je grčkog porijekla a izvedeno je od imena Aleksandra i Aleksandar. Može biti i muško i žensko ime. Kako je ime izvedeno iz Aleksandra i Aleksandar onda mu je i značenje isto kao i tim imenima – dakle čovjek, junak, zaštitnik ljudi.
 • Aleksandar – ime je grčkog porijekla a nastalo je spajanjem dviju riječi koje znače braniti i čovjek pa se nekada kao značenje imena može smatrati i zaštitnik ljudi. Ime je vrlo popularno širom svijeta. Iz ovog imena nastale su i mnoga druga imena kao što su npr. Aco, Aleks, Aleksa, Saša i sl. Mnoga mjesta na svijetu nose naziv prema ovom imenu kao npr. grad Aleksandrija u Egiptu, svjetionik Aleksandar, svjetski poznata biblioteka Aleksandrija i sl. Smatra se da je ovo ime jedno od najstarijih imena.
 • Alen – ime dolazi od engleskog imena Alan. Na keltskom alanus znači skladan, naočit, lijep.
 • Andi – vrlo popularno ime u Europi vjerojatno zato jer se tako zvao jedan od dvanaestorice apostola. Ime je grčkog porijekla a dolazi od imena Andreas (izvorno od Andreios) što ima značenje muževan i hrabar. Drugi oblik ovog imena je Andin. Iz ovog imena su nastala imena Andra, Andrijana, Andreja i Andrija.
 • Andras – ime je grčkog porijekla a dolazi od imena Andreas (izvorno od Andreios) što ima značenje muževan i hrabar.
 • Andrej – muško ime grčkog porijekla od riječi andres što ima značenje muževan, hrabar.
 • Andrija – ime Andrija potiče od imena Andrej pa prema tome imaju isto značenje – muževan, hrabar.
 • Andro – ovo ime je skraćeni oblik imena Andrej, pa prema tome imaju isto značenje – muževan, hrabar.
 • Anko – ovo muško ime je hebrejskog porijekla a nastalo je iz hebrejske riječi što znači milost. Ženska verzija ovog imena je Anka. Ovo je jedna verzija imena Antun koje je skraćenica latinskog imena Antonius (naziv jednog rimskog plemena).
 • Ante – ovo ime jedno je od najpopularnijih imena u Hrvatskoj. Ante je jedna verzija imena Antun koje je skraćenica latinskog imena Antonius (naziv jednog rimskog plemena). Smatra se da je ime latinskog porijekla a značenje da je prvi, prednji. Ako je ime grčkog porijekla onda se smatra da dolazi od riječi anteo, antao što znači spreman za borbu.
 • Antek – ovo ime jedna je od verzija imena Antun koje je skraćenica latinskog imena Antonius (naziv jednog rimskog plemena).
 • Anto – ovo ime jedna je od verzija imena Antun koje je skraćenica latinskog imena Antonius (naziv jednog rimskog plemena). Smatra se da je ime latinskog porijekla a značenje da je prvi, prednji. Ako je ime grčkog porijekla onda se smatra da dolazi od riječi anteo, antao što znači spreman za borbu.
 • Antonin – za ovo ime se vjeruje da je izvedenica imena Antun a koje je skraćenica latinskog imena Antonius (naziv jednog rimskog plemena).
 • Antonio – slično kao i za ime Antonin i za ovo ime se vjeruje da je izvedenica imena Antun a koje je skraćenica latinskog imena Antonius (naziv jednog rimskog plemena).
 • Antun – smatra se da je ime Antun skraćenica latinskog imena Antonius (naziv jednog rimskog plemena). Smatra se da je ime latinskog porijekla a značenje da je prvi, prednji. Ako je ime grčkog porijekla onda se smatra da dolazi od riječi anteo, antao što znači spreman za borbu. Ovo ime popularnost može zahvaliti Svetom Antunu Padovanskom.
 • Anđel – ovo ime je grčkog porijekla a dolazi od latinskog muškog imena Angelus. Značenje mu je glasnik, anđeo i glasnik radosti.
 • Anđelin – slično kao i ime Anđel, ovo ime je grčkog porijekla a dolazi od latinskog muškog imena Angelus. Značenje mu je glasnik, anđeo i glasnik radosti.
 • Anđelko – slično kao i ime Anđel, ovo ime je grčkog porijekla a dolazi od latinskog muškog imena Angelus. Značenje mu je glasnik, anđeo i glasnik radosti.
 • Anđelo – izvedenica iz imena Anđel, ovo ime je grčkog porijekla a dolazi od latinskog muškog imena Angelus. Značenje mu je glasnik, anđeo i glasnik radosti.
 • Arian – dolazi od latinskog Arianus (Arijev), arijevski. Ime je grčkog porijekla, a izvedeno je od Aries tj. Areios. Značenje imena je junački, ratoboran. U rimskom carstvu ime označava onog koji pripada Arijama, iranskim narodima. Na Perzijskom i Indijskom ima značenje onaj koji čini plemenita djela ili plemenito, čisto.
 • Aron – muško ime Aron hebrejskog je porijekla. Značenje ovog imena dolazi od grčkog Aaron (izvorno od hebrejskog Aharon) što znači škrinja, kovčeg. Ukoliko je porijeklo imena egipatsko u tom slučaju znači prosvijetljeni, planinski čovek. Islamska varijanta ovog imena je Harun.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo B

 • Beli – ime je nastalo od pridjeva bijela. Smatra se da je ime mađarskog porijekla. Skraćeno od Belimir.
 • Belimir – smatra se da je ime nastalo od pridjeva bijeli i riječi mir. Mađarskog je porijekla.
 • Benjamin – biblijsko ime hebrejskog porijekla. Njegovo značenje je sin desne ruke. Pojam desno ovdje označava smjer prema nebesima (ili časnu stranu osobe). Ime se još može protumačiti i kao časni sin.
 • Bepo – ovo muško ime je verzija imena Josip. Vrlo je popularno u Dalmaciji, pogotovo u gradu Splitu i okolici. Ime Josip složeno je od dvije hebrejske riječi; Jo – što je skraćenica od Jahve (Bog) i glagolskog oblika jasaf (dodao je, umnožio). Ime je zapravo rečenica: Bog neka doda.
 • Berti – smatra se da je skaćenica od imena Robert.
 • Boris – ime je ruskog porijekla, te je skaćenica imena Borislav. Prvi član imena znači boriti se, a drugi je morfem -slav (slav-a) koji je vrlo čest u većini slavenskih imena. Jedno je od najstarijih muških imena. Prema nekim istraživanjima, dolazi od turskog imena Bogoris, što ima značenje kratak ili vuk.
 • Borko – staro slavensko muško ime nastalo od riječi boriti se. Drugo tumačenje je da ime dolazi od riječi bor.
 • Borna – muško ime Borna je perzijskog porijekla a značenje imena može biti mladolik, mlad, veseo. Borna je bio knez Primorske Hrvatske, koji je područjima Dalmacije i Liburnije, kao i Gacke, vladao od otprilike 810. do 821. Prema drugom tumačenju smatra se da je ime slavenskog porijekla izvedeno od glagola boriti se.
 • Božidar – staro slavensko ime sastavljeno je od dvije riječi Božji i dar. Označava djecu koja su dar od boga. Dolazi iz grčkog jezika kao prijevod riječi Theodoro koja je sastavljena od theos (Bog) i riječi doron (dar).
 • Branimir – staro slavensko ime, nastalo spajanjem dviju riječi; brani (braniti) i mir. Roditelji koji svom djetetu daju ime Branimir žele da dijete bude mirno, stalnoženo i spokojno.
 • Bruno – muško ime Bruno dolazi od njemačke riječi brün – što znači smeđ. Riječ Bruno Bruno može se odnositi i na životinju medvjeda zbog toga što riječ medvjed potječe od indoeuropskih korijena iz kojih je i izvedena naša riječ braon što znači smeđ. Postoji još jedno tumačenje da je ime Bruno izvedeno od germanske riječi Brünn“ što znači oklop za prsa.
 • Budimir – ime je slavenskog porijekla, a nastalo je spajanjem dviju riječi buditi i mir. Roditelji koji svom djetetu daju ime Budimir žele da dijete bude mirno, stalnoženo i spokojno.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo Č

 • Časlav – staroslavensko ime nastalo od starog glagola čajati (što znači čekati) i imenice slava. Ime označava osobu koju čeka slava.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo D

 • Dado – muško ime Dado nastalo je spajanjem dvije riječi; dati i mir. Postoji tumačenje prema kojemu je ime izvedeno iz imena Damir. Ime Damir postoji i kao tursko ime a značenje imena je nepopustljiv, ustrajan, uporan, žilav, tvrd.
 • Damil – ime je nastalo od korijena riječi dati i pridjeva mil – mio.
 • Damir – ime je nastalo spajanjem dvije riječi; dati i mir. Ime Damir postoji i kao tursko ime a značenje imena je nepopustljiv, ustrajan, uporan, žilav, tvrd.
 • Damjan – ime dolazi iz grčkoj jezika tj. od grčkog imena Damianos a koje je izvedeno iz imenice Damao što se može prevesti kao pobjednik ili krotitelj.
 • Danijel – biblijsko ime hebrejskog porijekla. U našim krajevima oblik imena nastao je iz latinskog jezika, a sama riječ je izvorno hebrejskog korijena, složena od riječi dan – onaj koji sudi i riječi El koja znači Bog. Prema tome značenje imena Danijel je Bog je moj sudac.
 • Dario – ime nastalo iz latinskog imena Darius. Latinsko ime Darius dolazi od grčkog Dariós koje je pak nastalo iz staroperzijskog imena Darayavahuš koje se sastoji od dvije riječi; daraja što znači posjedovanje ili držanje te od riječi vahu koje ima značenje dobra, bogatstvo, blago. Prema tome značenje imena može biti dobrostojeći, bogat, bogataš.
 • Darkec – smatra se izvedenicom imena Davor što može značiti stari uzvik čuđenja, radosti, prijetnje i žalosti.
 • Darko – staroslavensko ime nastalo iz imenice dar. U prenesenom značenju može značiti nesebičan u dobročinstvu ili onaj koji je dar (poklon) sa neba. Prema drugom tumačenju ime je izvedeno od grčkog Dareios, koje je izvorno iz perzijskog “dara” a ima značenje imati, posjedovati.
 • David – biblijsko ime koje je hebrejskog porijekla i jedno je od najpopularnijih imena na planeti. U prijevodu sa hebrejskog značenje imena je drag i voljen. U Bibliji, David je drugi i najveći kralj Izraela, predak Isusa.
 • Davor – ime staroslavenskog boga rata. Nastalo od starog uzvika čuđenja, radosti, prijetnje i žalosti.
 • Davorin – staroslavensko ime, varijanta imena Davor koje je nastalo od starog uzvika čuđenja, radosti, prijetnje i žalosti.
 • Dejan – staro ime južnih Slavena, porijeklo dolazi od staroslavenske riječi “dejati” što može značiti „onaj koji je radan, vrijedan, aktivan“.
 • Denis – dolazi od grčkog imena Dionysius, Dionysus, Dionysos, Dionysodoros što znači Bog vina. Ime može biti i turskog porijekla od riječi deniz – što znači more. Dionis je prema mitologiji bio sin Zeusa i Semele. Značenje bi mu bilo sljedbenik Boga Dioniysiusa. Ime je vrlo popularno u Francuskoj gdje se sveti Denis smatra jednim od zaštitnika Francuske i Pariza. Proglašen je svecem u katoličkoj i anglikanskoj crkvi.
 • Dimo – u njemačkom jeziku skraćenica od Dietmar. U hrvatskom jeziku skraćenica imena Vladimir.
 • Dinko – značenje imena Dinko je cijenjeni tj. poštovani. Prema drugom tumačenju ovo ime izvedenica je imena Dominik koje u prijevodu s latinskog znači pripada Bogu. Na arapskom din znači dobar. Porijeklo imena nije poznato.
 • Dino – vrlo popularno ime u Italiji gdje se često koristi kao skraćena verzija imena Dino koja završavaju na ”do” kao što je npr. Alfredo, Alfredino, Bernardino, Coradino i sl. Na arapskom din znači vjera.
 • Domagoj – staro hrvatsko muško ime, vrlo popularno u Hrvatskoj. Poznato još iz 9. stoljeća po imenu kneza Dalmatinske Hrvatske – knezu Domagoju. Ime je nastalo spajanjem dviju riječi; dom i goj sa značenjem mir (uzgajanje) pa bi značenje imena bilo skrbitelj doma ili čuvar mira u domu.
 • Dominik – ime je latinskog porijekla a značenje imena dolazi od latinskog Dominicus što ima značenje gospodarski, gospodski. Jedan od najpoznatijih nositelja imena bio je sveti Dominik, španjolski svećenik koji je početkom 13. stoljeća utemeljio dominikanski red katoličkih redovnika pa je zbog toga ime Dominik najpopularnije u katoličkim zemljama.
 • Donat – ime je latinskog porijekla a dolazi od riječi Donatus što znači darovan ili glagola dono što znači darovati, žrtvovati. Ime je bilo vrlo popularno u ranom kršćanstvu.
 • Dorian – muško ime grčkog porijekla nastalo od riječi dorian koja znači “pripadnik naroda Dorani” koji je bio naseljen blizu planine Olimp a dobili su ime po Dorusu, sinu Heleninom. Drugo tumačenje imena može biti od grčke riječi doron što znači dar. Postoji i tumačenje prema kojem je ime nastalo od galskog doireann što znači burno vrijeme.
 • Dražen – ime je nastalo od pridjeva drag ili dražestan. Smatra se da je ovo varijanta imena Draža koje je izvedeno od imena Dragoslav koje je staro slavensko ime. Složeno je riječi drag i slava.
 • Držimir – ime nastalo spajanjem riječi držati, drži i mir. Roditelji koji svom djetetu daju ime Držimir žele da dijete bude mirno i spokojno.
 • Držislav – ime nastalo spajanjem riječi držati, drži i slava.
 • Dubravko – ime nastalo od imenice dubrava što znači (hrastova) šuma. Od riječi dub potječe i ime grada Dubrovnika.
 • Dujam – ovo je još jedna varijanta imena Dominik. Ime Dominik je latinskog porijekla od riječi dominus što znači gospodar, gospodin. Poznato je po svetom Dominiku, osnivaču dominikanskog reda. Djeca rođena u nedjelju često nose ovo ime.
 • Duje – vrlo popularno ime u Dalmaciji, pogotovo Splitu i okolici. Sveti Duje koji je bio svetac Rimokatoličke crkve je zaštitnik grada Split. Ime Duje varijanta je imena Dominik.
 • Dujo – ovo je još jedna varijanta imena Dominik.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo Đ

 • Đorđe – ime grčkog porijekla od imena Georgios (Geōrgios) koje čine dvije riječi; “geōrgós” ili “jeorgós” što znači zemljoradnik ili ratar. U raznim varijantama ovo ime je vrlo popularno u svijetu. Sveci kao što su Sveti Đorđe ili npr. Sveti Juraj su doprinijeli popularnosti ovog imena. Smatra se jednim od najstarijih imena u europskim zemljama.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo E

 • Emil – ime je latinskog porijekla. Ime je izvedeno od starog rimskog prezimena obitelji Aemilius, koje dolazi od latinske riječi aemulus što znači rival, natjecatelj, konkurent. Ime potiče još iz 8. vijeka p.n.e., nakon osnivanja Rima.
 • Emilij – smatra se jednom od varijanti imena Emil.
 • Emilijan – smatra se jednom od varijanti imena Emil.
 • Erik – ime nastalo od njemačkog imena Erich. Njemačko ime Erich izvedeno je dvije riječi; njemačkog ehre što znači čast i reich što znači bogat. Ime dakle ima značenje plemenit, častan. Drugo značenje imena može biti i slavan vladar.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo F

 • Fabijan – ime je latinskog porijekla a značenje mu dolazi od rimskog plemena Fabianus kojeg su nosili oslobođeni robovi koje klana Fabius. Prema drugoj teoriji ime je izvedeno od latinske riječi fabis što znači plemenit ili od druge latinske riječi faba što znači grah.
 • Filip – ime filip dolazi od grčke riječi Filippos koja je složena od dvije riječi; filéo znači volim, a híppos znači konj. Prema tome, značenje imena Filip je ljubitelj konja. Filip je također bio jedan od 12 apostola.
 • Florijan – muško ime Florijan je latinskog porijekla a značenje imena je cvijet.
 • Franjo – vrlo popularno ime u Hrvatskoj. Ime porijeklo vuče iz Francuske tj. od riječi franz što znači slobodan. Smatra se da ime znači “mali Francuz”. Ime postalo poznato po Giovanniu Bernardone, poznatom kao Sveti Franjo Asiški kojeg je otac tako nazvao od milja (Frančesko), s obzirom da mu je majka bila Francuskinja. Samo ime Franc (Franz na njemačkom) bilo je poznato još i prije Franje Asinškog a značenje mu je bilo “pripadnik plemena Franci”. Franci su bili germansko pleme koje je nakon propasti Zapadnog Rimskog Carstva vladalo područjem današnje Francuske, ondašnje Galije i današnje Njemačke. Ime plemena “Franci” je izvedeno od germanske riječi “frei”, što znači “slobodan”.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo G

 • Gabrijel – ime je nastalo od imena Gabriel. U starom hebrejskom gabriel ima značenje Bog je moja moć, tj. Bog mi je pomoć. Značenje imena još može biti i glasnik Božji.
 • Gaj – ime je nastalo od grčke riječi gaieios koja ima značenje zemaljski, zemljin. Značenje imena bi bilo onda stvoren od zemlje. Druga teorija pretpostavlja da je ime izvedeno od riječi “gaudium” što označava sreću i radost roditelja zbog rođenja djeteta.
 • Gašpar – ime Gašpar nastalo je od grčke riječi gaspares koja ima značenje učitelj, nadzornik, rizničar. Ime je izvedeno od dvije riječi; ghaz što znači blago i riječi bar što znači upravljati.
 • Gojko – ime slavenskog porijekla, nastalo od riječi goj što znači miran. Drugo značenje imena može biti korpulentan ili debeljuškast.
 • Goran – ovo je staroslavensko ime, koje je izvedeno od imenice gora, a znači brđanin ili čovjek iz planine. Sinonim je za snagu.
 • Gordan – ime je grčkog porijekla a dolazi od grčke riječi Gordianos ili latinske riječi Gordianus što je bio naziv glavnog grada Gordijum – starodrevnog maloazijskog kraljevstva Frigije. Uz taj grad veže se legenda o Gordijskom čvoru. Druga teorija kaže da je ovo ime nastalo iz pridjeva gord, gordo, gorda što znači ponosno.
 • Gradimir – staroslavensko ime nastalo spajanjem dviju riječi; gradi i mir. Značenje imena je graditelj mira.
 • Grga – muško ime koje je grčkog porijekla a samo značenje imena dolazi od grčkog Gregorios što znači onaj koji je budan, pažljiv i oprezan.
 • Grgo – slično kao i za ime Grga, muško ime koje je grčkog porijekla a samo značenje imena dolazi od grčkog Gregorios što znači onaj koji je budan, pažljiv i oprezan.
 • Grgur – slično kao i za ime Grga, muško ime koje je grčkog porijekla a samo značenje imena dolazi od grčkog Gregorios što znači onaj koji je budan, pažljiv i oprezan.
 • Gvozden – staro slavensko ime nastalo u narodu koje se često davalo djeci kako bi ih se zaštitilo od zle magije. Ovo ime bilo je sinonim za čvrstoću.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo H

 • Hrvatko – značenje imena je Hrvat.
 • Hrvoj – značenje imena je Hrvat. Skraćeno od imena Hrvoje.
 • Hrvoje – ime hrvatskog porijekla. Naziv za čovjeka hrvatske narodnosti.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo I

 • Icek – skaćena verzija imena Ilija.
 • Ico – skaćena verzija imena Ilija.
 • Igor – muško ime Igor je ruskog porijekla koje ima značenje borac za mir. Drugo tumačenje kaže da je ime skandinavskog porijekla, a da je Igor ruska verzija norveškog imena Ivor ili Ingvar. Ingvar, tj. Yngvi je ime skandinavskog boga plodnosti a varr znači čuvati, štititi. Prema tome značenja imena Igor bi moglo biti sačuvan od boga Yngvi. Još jedno tumačenje prema nordijskom porijeklu kaže da bi značenje moglo biti branitelj mora.
 • Ilija – muško biblijsko ime. Latinski i grčki oblik imena Ilija je Elias. Izvorno na hebrejskom glasi Elijjáhu a značenje je moj Bog je Jahve. Ime se kod nas ubraja u stara tradicionalna imena.
 • Ilko – izvedenica iz imena Ilija.
 • Ino – muško ime latinskog porijekla. Značenje imena Ino može biti božanstveno, božansko, divina.
 • Ivan – ime je hebrejskog porijekla, gotovo u potpunosti hrvatsko. Prevedeno sa grčkog i latinskog, ili sa originalnog hebrejskog jezika, ovo ime je složenica dvije riječi; Jahve (Jahveh) što znači Bog i riječi hannah što znači dobar i veoma milostiv, dobrodušan. Značenje riječi je dakle Jahve je milostiv odnosno Bog je milosrdan. Na Hebrejskom Ivan se originalno izgovara kao Johanan – Jo + hanan.
 • Ivano – varijanta imena Ivan koje je hebrejskog porijekla i znači Bog je milostiv.
 • Ive – skaćena varijanta imena Ivan.
 • Ivek – varijanta imena Ivan.
 • Ivica – muško ime koje je varijanta imena Ivan, izvedeno iz milja.
 • Ivo – smatra se varijantom imena Ivan. Vrlo popularno ime u Dalmaciji. Drugo tumačenje kaže da je ime izvedeno iz staronjemačke riječi Iwa što znači tisova šuma ili tisovina od koje se pravio luk za strijelu. U prenesenom značenju ime Ivo znači strijelac tj. onaj koji zna baratati lukom i strijelom.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo J

 • Jadran – muško ime domaćeg porijekla nastalo iz imena Jadranskog mora. Vrlo popularno ime u Dalmaciji.
 • Jadranko – muško ime domaćeg porijekla slično kao i ime Jadran. Nastalo iz imena Jadranskog mora. Označava žitelja jadranskog priobalja. Vrlo popularno ime u Dalmaciji.
 • Jadro – muško ime domaćeg porijekla slično kao i ime Jadran. Nastalo iz imena Jadranskog mora.
 • Jakov – muško biblijsko ime hebrejskog porijekla. Varijanta je imena Jakob koje ima značenje yaaqob što se prevodi kao pratilac ili aqeb što se prevodi kao peta. Značenje imena je Bog je moj zaštitnik ili pratitelj Boga.
 • Jan – korijene vuče iz latinskog imena Johannes, koje je došlo od grčkog imena Johanes, a ono pak od hebrejskog imena Johanan. U prenesenom značenju predstavlja onoga kome se Bog smilovao. Varijanta imena Ivan.
 • Janko – nastalo kao ime od milja za ime Jan. Drugo tumačenje kaže da je ime nastalo od grčke riječi ioannikios što znači nosilac svete blagodati.
 • Jasen – ime nastalo od imenice jasen (drvo). Označava lijepu i visoku osobu.
 • Jasenko – ime domaćeg porijekla nastalo od imenice jasen.
 • Josip – drugo najčešće osobno ime na svijetu poslije Ivana. Ime Josip složeno je od dvije hebrejske riječi; Jo – što je skraćenica od Jahve (Bog) i glagolskog oblika jasaf (dodao je, umnožio). Ime je zapravo rečenica: Bog neka doda.
 • Joso – Varijanta imena Josip.
 • Joško – Varijanta imena Josip.
 • Joža – ime nastalo od imena Josip.
 • Jože – ime nastalo od imena Josip.
 • Juraj – ime grčkog porijekla nastalo od riječi georgós što znači zemljoradnik, ratar. Nastala je od dvije riječi; gea što znači zemlja i ergon što znači djelo.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo K

 • Karel – staro njemačko ime, poznato još od 8. Ili 9. stoljeća zbog Karla Velikog.
 • Karlo – prema jednoj teoriji ime dolazi od latinske riječi carus koja ima značenje drag. Prema drugom tumačenju ime dolazi od njemačke riječi karal koja se prevodi kao čovjek ili suprug, dok prema nekim drugim tvrdnjama prijevod riječi može biti i slobodan.
 • Krešimir – muško ime domaćeg porijekla. Nastalo je od dvije riječi; glagola kresiti što znači iskriti i imenice mir. U ovakvom obliku ime je najčešće korišteno samo u Hrvatskoj pa se može reći da je izvorno hrvatsko ime.
 • Kristiano – muško ime latinskog porijekla od riječi Christianus izvedeno od imena Kristian. Latinsko ime vezano je za grčku riječ hristiános, što znači kršćanin. Naziv Hrist u početku ima značenje naslov a kasnije postaje ime. Grčka riječ hristiános znači pomazan pa prema tome značenje može biti i pomazanik. U hebrejskom jeziku značenje je mešiha, otuda dakle Mesija.
 • Kristijan – isto kao i ime Kristiano – latinskog porijekla od riječi Christianus.
 • Kruno – muško ime izvedeno iz imena Krunoslav, nastalo od latinske riječi coronatus.
 • Krunoslav – ime latinskog porijekla nastalo od riječi coronatus što znači krunjenjea izvorno od riječi corono što znači kruna, krug. Prema drugom tumačenju nastalo je od dvije riječi; kruna i slava. Vrlo često i popularno ime u Hrvatskoj.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo L

 • Ladislav – ime izvedeno iz imena Vladislav, nastalo spajanjem dviju riječi: vladati i slava. Staro slavensko ime koje ima značenje slavna vladavina.
 • Lado – varijanta imena Vladimir, Vladislav.
 • Lan – muško ime nastalo od imena za biljku po nazivu lan. Ime označava nježnost i profinjenost.
 • Leon – muško ime latinskog porijekla. Dolazi od latinske riječi leo što znači lav. Simbol je hrabrosti i snage.
 • Ljudevit – gotovo u potpunosti ime hrvatskog porijekla. Nastalo od staroslavenskih riječi ljud koja znači ljudi i riječi vit koja znači gospodin. Značenje imena Ljudevit bi bilo moćan, moćnik ili gospodin.
 • Lovro – muško ime latinskog porijekla. Dolazi od latinske riječi Laurentius koja ima značenje čovjek iz Laurentuma. Laurentum je mjesto u blizini Rima. Prema drugom tumačenju dolazi od latinske riječi aurus što znači lovor ili s lovorovim vijencem. Lovorov vijenac je simbol pobjede.
 • Lucian – muško ime latinskog porijekla nastalo od riječi lux što znači svjetlost. U prenesenom značenju to je onaj koji svijetli. Ime se često davalo djeci rođenoj u zoru.
 • Lucijan – isti kao i ime Lucian, nastalo od latinske riječi lux.
 • Luka – prema jednom tumačenju ime je skraćenica latinske riječi Lucanus, što bi označavalo žitelja južnotalijanske pokrajine Lukanije. Prema drugom tumačenju, ime dolazi od latinske riječi lux koja znači svjetlost. Jedno od najpopularnijih imena u Hrvatskoj u proteklih nekoliko godina.
 • Lukas – smatra se da je ovo ime izvedenica od imena Luka koje je nastalo od latinske riječi lux.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo M

 • Majo – ime nastalo prema nazivu petog mjeseca u godini.
 • Maki – muško ima koje je nastalo iz naziva poljskog cvijeta – maka.
 • Maksim – muško ime latinskog porijekla koje je nastalo od latinske riječi maximus što znači najveći.
 • Marcelo – je muško ime talijanskog porjekla a značenje imena može biti ratoboran, snažan.
 • Marijan – prema jednog teroriji ime potiče od hebrejskog Maryam, dok prema drugoj teoriji ime potiče od egipatskog mry-ima što znači voljen (mry) i Amon (ima). Prema tome značenje imena je voljen od boga Amona. Postoje još i teorije prema kojoj je ovo varijanta imena Marija ili da je ime izvedeno od latinske riječi mare što znači more.
 • Marijo – muško ime latinskog porijekla. Dolazi od latinskog imena Marius a ima korijene u riječi mas, maris što znači muški ili ratnik. Ime je posvećeno rimskom bogu rata Marsu. Prema drugoj teoriji ime je izvedeno iz latinske riječi mare što znači more.
 • Marin – ime latinskog porijekla koje dolazi od latinske riječi Marinus što znači morski. Prema vjerovanju Sveti Marin je bio sa otoka Raba.
 • Mario – isto kao i ime Marijo, dolazi od latinskog imena Marius.
 • Marjo – ime izvedeno iz imena Mario.
 • Marko – ime dolazi od latinske riječi Marcus koja ima značenje mlat, čekić ili ratnik. Ovo je jedno od najpopularnijih imena u Hrvatskoj. Prema drugoj teoriji ime je izvedeno iz imena Martius, što znači rođen u trećem mjesecu – martu, ili riječi iz mas, maris što znači muževan.
 • Maro – muško ime za koje se smatra da je kratka verzija imena Marija. Prema drugom tumačenju ime je nastalo od latinske riječi mare što znači more. Isto tako je moguće da ime potiče od hebrejskog Maryam ili od egipatskog mry-ima što znači voljen (mry) i Amon (ima), dakle voljen od boga Amona.
 • Martin – muško ime latinskog porijekla nastalo iz latinskog imena Martinus koje je izvedeno od Martius a ima značenje Martov. Mars u staro rimskoj mitologiji je bio bog rata. U prenesenom značenju Martinus je onaj koji pripada Martu, Martov.
 • Matan – ime Matan smatra se varijantom imena Matej ili Matija. Samo ime je hebrejskog porijekla a izvedeno je od staro hebrejski imena Mattitjah što u prevodu znači dаr Božji.
 • Mate – vrlo popularno ime u Hrvatskoj. Varijanta imena Matej. Ime nastalo od latinskog Matthias koje je pak nastalo od grčkog Matthias. Na hebrejskom Mattithyyah ima značenje dar Jahvin, a kod nas se prevodi kao dar Božji.
 • Matej – muško ime hebrejskog porijekla. Nastalo od latinskog Matthias koje je pak nastalo od grčkog Matthias. Na hebrejskom Mattithyyah ima značenje dar Jahvin, a kod nas se prevodi kao dar Božji.
 • Matek – varijanta imena Matej. Nastalo od latinskog Matthias koje je pak nastalo od grčkog Matthias. Na hebrejskom Mattithyyah ima značenje dar Jahvin, a kod nas se prevodi kao dar Božji.
 • Mateo – je muško ime hebrejskog porijekla izvedeno od starohebrejskog imena “Mattitjah” što u prijevodi znači “dаr Božji”.
 • Mateša – varijanta imena Matej. Nastalo od latinskog Matthias koje je pak nastalo od grčkog Matthias. Na hebrejskom Mattithyyah ima značenje dar Jahvin, a kod nas se prevodi kao dar Božji.
 • Matias – varijanta imena Matej. Nastalo od latinskog Matthias koje je pak nastalo od grčkog Matthias. Na hebrejskom Mattithyyah ima značenje dar Jahvin, a kod nas se prevodi kao dar Božji.
 • Matija – ime hebrejskog porijekla. Nastalo od latinskog Matthias koje je pak nastalo od grčkog Matthias. Na hebrejskom Mattithyyah ima značenje dar Jahvin, a kod nas se prevodi kao dar Božji.
 • Matko – varijanta imena Matej. Nastalo od latinskog Matthias koje je pak nastalo od grčkog Matthias. Na hebrejskom Mattithyyah ima značenje dar Jahvin, a kod nas se prevodi kao dar Božji.
 • Mato – varijanta imena Matej. Nastalo od latinskog Matthias koje je pak nastalo od grčkog Matthias. Na hebrejskom Mattithyyah ima značenje dar Jahvin, a kod nas se prevodi kao dar Božji.
 • Mauro – muško ime grčkoga porijekla koje dolazi od grčkog mauroyn što znači potamniti, zamračiti.
 • Mašo – muško ime arapskog porijekla izvedeno od riječi Mahmud. Značenje imena je pohvaljen, hvale vrijedan.
 • Mihael – muško ime hebrejskog porijekla od riječi Micha el (mi-ka-el). Značenje imena je sličan bogu, poput boga.
 • Milan – ime domaćeg porijekla izvedeno iz riječi mio, mili. Značenje imena ja drag i mio.
 • Mile – ime domaćeg porijekla izvedeno iz riječi mio, mili. Značenje imena ja drag, mio, umiljato.
 • Milivoj – ime domaćeg porijekla izvedeno iz riječi mio, mili. Značenje imena ja drag, mio, umiljato. Prema drugom tumačenju ime je složeno od dvije riječi; mil i voj kao vojnik.
 • Miljenko – slavensko ime izvedeno iz riječi mio, mili. Slično kao ime Milan.
 • Mimo – slavensko ime izvedeno iz riječi mio, mili. Slično kao ime Milan.
 • Miran – ime domaćeg porijekla nastalo iz riječi miran. Označava mirnu osobu. Drugo tumačenje kaže da je riječ nastala od staroslovenskog myrna’ myrrhna koje također ima značenje mirno, blag ili voljeno.
 • Mirko – ime nastalo od imenice mir. Označava mirnu osobu i spokojnu osobu.
 • Miro – ime nastalo od imenice mir. Označava mirnu osobu i spokojnu osobu. Pretpostavlja se da ime nastalo skraćivanjem imena Miroslav.
 • Mirza – muško ime arapskog porijekla. Ime je nastalo od perzijske riječi koja znači princ. Riječ mīrzā dolazi od perzijske riječi amīrzādeh što je u prevedenom značenju “diejte amira” ili “dijete vladara”. Drugo značenje riječi je obrazovan.
 • Mislav – vrlo popularno ime u Hrvatskoj nastalo od riječi misliti i slava.
 • Miško – varijanta imena Miloš.
 • Mišo – ime domaćeg porijekla nastalo od riječi mio i riječi slava. Značenje imena bi bilo da bude slavno, časno, plemenito.
 • Mladen – muško ime domaćeg porijekla koje je nastalo iz pridjeva mlad, pa mu je i značenje zauvijek mlad, mladolik.
 • Moreno – muško ime španjolsko porijekla koje ima značenje crn, crno put.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo N

 • Nedjeljko – muško ime domaćeg porijekla nastalo prema nazivu zadnjeg dana u tjednu (nedjelja). Dolazi kao prijevog grčke riječi Kyriakos što znači gospodski (nedjeljni), a izvorno iz kyriake hemera u značenju dan gospodnji.
 • Nenad – ima domaćeg porijekla nastalo negacijom glagola nadati se. Često se daje djetetu koje je došlo iznenada ili neočekivano, kojem se roditelji nisu nadali.
 • Neo – ime talijanskog porijekla nastalo od riječi neo, što znači nov.
 • Nermin – muško ime perzijskog porijekla nastalo iz riječi Narimān što znači hrabar, junak, vitez.
 • Neven – ime domaćeg porijekla nastalo od naziva za biljku neven. Prema drugom tumačenju ime je nastalo kao negacija glagola venuti, dakle značenje imena bi bilo onaj koji ne vene – vječno mlad.
 • Nik – ime perzijskog porijekla ima značenje dobro. Kao muško skraćeno ime može imati više značenja. Nika je bila mitološka božica pobjede, Nikat je bio duhovni čovjek, a Nike, Nikica se odnose na pobjedu ili modifikacija imena Dominic što znači onaj koji pripada Bog.
 • Niko – ime je grčkog porijekla nastalo od riječi nike što znači pobjeda. U zadnjih nekoliko godina vrlo popularno ime u Hrvatskoj. Smatra se da je ovo ime skraćena verzija imena Nikola.
 • Nikola – ime je grčkog porijekla a dolazi od riječi nike što znači pobjeda i riječi laos što znači narod. Prema tome značenje imena može biti narod pobjeđuje ili narodni pobjednik. Vrlo često ime u mnogim kršćanskim religijama.
 • Nikša – ime nastalo od imena Nikola, što znači narodni pobjednik.
 • Ninko – staro slavensko ime nastalo iz imena Nino koje je nastalo od starog pridjeva nino što znači nov, mlad, svjež.
 • Nino – staro slavensko ime nastalo od starog pridjeva nino što znači nov, mlad, svjež.
 • Noa – može biti muško ili žensko ime. Hebrejskog je porijekla. Dolazi od imena Noah što znači mir.
 • Noel – može biti i muško i žensko ime. Latinskog je porijekla. Dolazi od latinske riječi Natalis što se prevodi kao dan rođenja.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo O

 • Ognjen – ime domaćeg porijekla nastalo od riječi oganj što znači plamen, vatren.
 • Oliver – muško ime latinskog porijekla. Vrlo popularno u Dalmaciji. Nastalo je od riječi Olivarius, Oliverus što znači maslina koja je simbol nade. U prenesenom značenju odnosi se na osobu koja donosi nadu.
 • Oskar – za ovo ime pretpostavlja se da je keltskog porijekla. Sastavljeno je od riječi Os što znači Bog i riječi gar što znači koplje. Prema tome značenje imena je božje koplje ili koplje bogova.
 • Ozren – ime nastalo od glagola ozreti se, što znači pogledati se. Označava osobu koja ima oštar pogled.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo P

 • Pajo – muško ime grčkog porijekla nastalo od riječi paisios, izvorno pais što znači dijete.
 • Patrik – ime latinskog porijekla. Dolazi od latinske riječi patricius što znači plemić. Prema drugom tumačenju ime je staroirskog porijekla nastalo od staroirskog oblika imena Patricc, ili latinski Patricius.
 • Pavao – muško ime latinskog porijekla koje dolazi od latinske riječi Paulus što znači mali.
 • Pavel – isto kao i Pavao – muško ime latinskog porijekla koje dolazi od latinske riječi Paulus što znači mali.
 • Pavle – isto kao i Pavao – muško ime latinskog porijekla koje dolazi od latinske riječi Paulus što znači mali.
 • Paško – isto kao i Pavao – muško ime latinskog porijekla koje dolazi od latinske riječi Paulus što znači mali.
 • Pašo – muško ime domaćeg porijekla nastalo od riječi paša što znači visoki dostojanstvenik.
 • Pepo – jedna od varijanti imena Josip.
 • Petar – jedno od biblijskih imena grčkog porijekla. Ime nastalo od grčke riječi Petros što znači stijena ili kamen. Osobe koje nose ime Petar smatra se nepokolebljivima, odlučnima i čvrstima. Ovo je jedno od najpopularnijih imena u Hrvatskoj zadnjih nekoliko godina.
 • Pravdan – ime nastalo iz imenice pravda.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo R

 • Ratimir – ima domaćeg porijekla nastalo spajanjem dvije riječi; rat i mir. Oznavača osobu koja je čuvar mira.
 • Ratko – ime nastalo iz imenice rat, bitka. Postoji i tumačenje prema kojem je ime nastalo od Radko što znači rad, radostan.
 • Renato – muško ime latinskog porijekla. Nastalo od latinske riječi renatus što znači ponovo rođen, novorođen, preporođen.
 • Rene – ime francuskog porijekla nastalo od latinske riječi renatus što znači ponovo rođen, novorođen, preporođen.
 • Rino – muško ime koje je skraćenica grčke riječi Aikatheríne. Starogrčki (eolski) ái znači uvijek, a kathará – čist, dakle značenje imena je uvijek čist.
 • Robert – ime Robert dolazi iz njemačkog jezika od imena Rodebert i još starijeg oblika Hroudperaht. Sama je riječ sastavljena od staronjemačkih riječi hrod, hroud, hroth – slava i beraht – sjajan, slavan.
 • Roberto – muško ime njemačkog porijekla. Nastalo od imena Robert.
 • Robi – može biti i muško i žensko ime. Engleskog je porijekla. Značenje imena može biti svijetla slava ili slava koja je dobra tj. svijetla.
 • Roko – vrlo popularno ime u Dalmaciji. Ime je latinskog porijekla a dolazi od latinske riječi Rochus znači visok čovjek. Na francuskom riječ roche ima značenje mala stijena isto kao i riječ roca na španjolskom. Prema drugom tumačenju riječ je talijanskog porijekla od riječi rocco koja dolazi od starogermanske riječi hroc što znači jak, moćan, snažan.
 • Rudolf – muško ime staronjemačkog porijekla koje je nastalo spajanjem dviju riječi hroth što znači slava i riječi wolf što znači vuk. Prema tome značenje imena je slavni vuk.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo S

 • Sandi – ime Sandi može biti i muško i žensko ime. Izvedeno je iz imena Aleksandar a stvoreno je od glagola aléxo što znači branim i imenice anér (u genitivu andrós) što znači čovjek, junak.
 • Sanjin – ime domaćeg porijekla nastalo od glagola sanjati. Značenje imena je sanjar.
 • Saša – može biti i muško i žensko ime. Koristi se kao varijanta imena Aleksandar.
 • Senko – ime je domaćeg porijekla a nastalo je od imenice sjenka (ekavski senka). Prema drugom tumačenju nastalo je od imenice jasen tj. kao varijanta imena Jasenko.
 • Silvio – ime je latinskog porijekla a samo značenje imena dolazi od latinske riječi silvus što znači dubrava, gaj, gora. Drugo tumačenje govori da je ime iz rimske mitologije, nastalo od Silvanus što je ime boga šume.
 • Simon – ime je grčkog porijekla a potiče od grčke riječi Simonos. Ono potiče iz starohebrejskog korijena šim on što znači Bog sluša, sluh, slušanje, uslišan, onaj koji sluša, poslušan.
 • Slavek – ime izvedeno od imena Vladislav.
 • Slaven – ime domaćeg porijekla, označava pripadnika narodima slavena. Pojavljuje se u 15. stoljeću.
 • Slavko – ime staroslavenskog porijekla nastalo iz korijena riječi slava.
 • Srećko – muško ime domaćeg porijekla nastalo od imenice sreća.
 • Stanko – ime slavenskog porijekla nastalo iz imenice stati. Smatra se da roditelji koji daju ovo ime djetetu žele da se dijete održi na životu.
 • Stipan – varijanta imena Stjepan koje dolazi od grčkog Stephanos što znači vijenac, kruna. Značenje imena je onaj koji je okrunjen.
 • Stipe – varijanta imena Stjepan koje dolazi od grčkog Stephanos što znači vijenac, kruna. Značenje imena je onaj koji je okrunjen.
 • Stjepan – muško ime grčkog porijekla koje dolazi od grčkog Stephanos što znači vijenac, kruna. Značenje imena je onaj koji je okrunjen. Jedno od najpopularnijih imena u Hrvatskoj.
 • Stribor – muško ime slavenskog porijekla. U slavenskoj mitologiji Stribog je bio bog vjetra. Na litvanskom jeziku riječ strt znači ukrućivanje, učvršćavanje. U indoeuropskom jeziku riječ ster znači širenje, razdjevljivanje, sijanje, davanje.
 • Svebor – muško ime nastalo spajanjem riječi sve i borba. Značenje imena je hrabar, neustrašiv.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo Š

 • Šime – ime je grčkog porijekla a potiče od grčke riječi Simonos. Ono potiče iz starohebrejskog korijena šim on što znači Bog sluša, sluh, slušanje, uslišan, onaj koji sluša, poslušan.
 • Šimun – ime je grčkog porijekla a potiče od grčke riječi Simonos. Ono potiče iz starohebrejskog korijena šim on što znači Bog sluša, sluh, slušanje, uslišan, onaj koji sluša, poslušan.
 • Štef – varijanta imena Stjepan koje dolazi od grčkog Stephanos što znači vijenac, kruna. Značenje imena je onaj koji je okrunjen.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo T

 • Teo – skraćena verzija imena Teodor. Ime dolazi od grčkog Theodoros što je izvedeno od theos što znači Bog te riječi doron što znači dar. Značenje imena je dar božji. Slavenska varijanta ovog imena je Božidar.
 • Tibor – muško ime latinskog porijekla nastalo od latinske riječi Tiberisu koja ima značenje sin Tiberov.
 • Tihomir – ime staroslavenskog porijekla nastalo spajanjem riječi tih i mir. Roditelji koji daju ovo ime djetetu žele da ono bude mirno i tiho.
 • Tin – skraćena varijante imena koja završavaju na “tin”, npr. Martin, Valentin i sl.
 • Toma – ime jednog od dvanestorice Isusovih apostola. Ime je armenskog porijekla a dolazi od riječi riječi Teomo koja znači blizanac.
 • Tome – varijanta imena Toma koje je armenskog porijekla.
 • Tomi – varijanta imena Toma koje je armenskog porijekla.
 • Tomislav – varijanta imena Toma kojem je na kraj dodano slav od riječi slava.
 • Tomo – varijanta imena Toma koje je armenskog porijekla.
 • Tona – varijanta imena Antun koje je skraćenica latinskog imena Antonius.
 • Tone – varijanta imena Antun koje je skraćenica latinskog imena Antonius.
 • Toni – varijanta imena Antun koje je skraćenica latinskog imena Antonius.
 • Tonko – varijanta imena Antun koje je skraćenica latinskog imena Antonius.
 • Tonček – varijanta imena Antun koje je skraćenica latinskog imena Antonius.
 • Tonči – varijanta imena Antun koje je skraćenica latinskog imena Antonius.
 • Trpimir – ime slavenskog porijekla nastalo spajanjem riječi trpiti i mir. Roditelji koji djetetu daju ovo ime žele da ono bude smireno i staloženo.
 • Trpko – varijanta imena Trpimir.
 • Tvrtko – ime slavenskog porijekla. Nastalo iz korijena riječi tvrd. Značenje imena je čvrst, tvrd, nepokolebljiv.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo V

 • Val – muško ime latinskog porijekla koje je nastalo od riječi valens (Valentinus) što znači jak i zdrav.
 • Valentin – muško ime latinskog porijekla nastalo od riječi Valentinus što znači jak i zdrav. Ime svoju popularnost može zahvaliti sv. Valentinu iz 3. stoljeća.
 • Valter – muško ime njemačkog porijekla. Dolazi od imena Walther koje je nastalo spajanjem riječi waltan što znači vladati i riječi heri što znači vojska. Značenje imena Valter bi bilo onaj koji upravlja vojskom.
 • Vanja – ime Vanja može biti i muško i žensko ime. Pretpostavlja se da je ime nastalo od imena Ivan pa prema tome ima i isto značenje – bog je milostiv.
 • Vatroslav – muško ime domaćeg porijekla. Nastalo spajanjem riječi vatra i slava. Značenje imena je onaj koji slavi vatru.
 • Vedran – smatra se da je ime nastalo od riječi vedriti ili vedar pa je prema tome značenje imena onaj koji je veseo, pozitivan.
 • Velimir – ime slavenskog porijekla nastalo spajanjem dvije riječi: veli što znači velik i riječi mir. Roditelji koji daju djetetu ime Velimir žele da ono bude mirno i spokojno.
 • Vice – muško ime latinskog porijekla koje je izvedeno iz imena Viktor a koje je nastalo od imenice victor što znači pobjednik.
 • Vid – ime latinskog porijekla izvedeno iz riječi vita što znači život. Prema drugom tumačenju ime je izvedeno od starogermanske riječi vidu što znači drvo ili šuma, ili od starogermanske riječi vitus što znači voljan.
 • Vigo – ime latinskog porijekla. Skraćenica imena Vigor koje ima značenje snaga života.
 • Vijeko – varijanta imena Vjekoslav. Nastalo spajanjem riječi vijek i slava.
 • Viktor – ime latinskog porijekla nastalo od riječi victor što znači pobjednik.
 • Vilim – ime galskog porijekla nastalo od riječi vilio koja znači želja, volja. Značenje imena je… više
 • Vitomir – ime slavenskog porijekla nastalo spajanjem dviju riječi vit što znači gospodar i mir. Prema tome značenje imena Vitomir je gospodar mira.
 • Vjekoslav – muško ime slavenskog porijekla nastalo spajanjem dviju riječi vijek i slava. Značenje imena je vječno slavan.
 • Vjenceslav – ime slavenskog porijekla nastalo iz riječi veli, vyache, więce, više i riječi slava. Značenje imena Vjenceslav je velika slava.
 • Vladimir – ime slavenskog porijekla nastalo spajanjem riječi vladati i mir. U prenesenom značenju tumači kao poznati princ koji vlada dostojanstveno u miru.
 • Vladislav – ime slavenskog porijekla nastalo spajanjem riječi vladati i slava. Značenje imena je onaj koji slavno vlada ili slavni vladar.
 • Vlado – varijanta imena Vladimir koje je nastalo spajanjem riječi vladati i mir.
 • Vlaho – muško ime grčkog porijekla koje je nastalo do grčke riječi vlasios. Samo značenje imena je onaj koji dogovara, zagovara. Vrlo popularno ime u Dubrovniku koje dolazi od zaštitnika grada sv. Vlahe. Prema drugom tumačenju ime dolazi od latinskog oblika imena Blasius što znači šum lišća, mrmor valova.
 • Vlatko – varijanta imena Vladimir koje je nastalo od riječi vladati. Drugo tumačenje kaže da dolazi od riječi vlast pa ime u prenesenom značenju znači moćnik, vladar.
 • Vojko – ime slavenskog porijekla nastalo od riječi voj koja u slavenskim zemljama ima značenje vojnik.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo Z

 • Zdenko – ime domaćeg porijekla koje dolazi od riječi zden, zdeti što znači sačiniti odnosno uraditi.
 • Zdeslav – ime staroslavenskog porijekla a označava osobu koja je željna slave.
 • Zdravko – ime domaćeg porijekla nastalo od pridjeva zdrav.
 • Zlatan – muško ime domaćeg porijekla nastalo od imenice zlato.
 • Zlatko – muško ime domaćeg porijekla nastalo od imenice zlato.
 • Zoltan – ime mađarskog porijekla a značenje imena je vladar. Mađarska varijanta riječi sultan.
 • Zoran – ime slavenskog porijekla nastalo od riječi zora koja označava početak dana, svitanje. U staroslavenskoj mitologiji Zora je boginja jutra i svitanja. Kod starih Slavena značenje reči zora ima značenje aurora, svanuće.
 • Zrinislav – varijanta imena Zrinko koje kod Hrvata dolazi od naziva povijesnoga grada Zrin. Na staroslavenskom zriti znači gledati. Zrin je proslavio hrvatski junak Nikola Šubić Zrinski.
 • Zrinko – ime nastalo iz korijena riječi zreti. Značenje imena je onaj koji zrije, koji je zreo. Kod Hrvata dolazi od naziva povijesnoga grada Zrin. Na staroslavenskom zriti znači gledati. Zrin je proslavio hrvatski junak Nikola Šubić Zrinski.
 • Zvjezdan – ime domaćeg porijekla nastalo iz imenice zvijezda. Označava osobu koja je obasjana zvijezdama, uzvišena, sjajna. Još jedan simbol zvijezde je zaštitni – tko se rodi pod sretnom zvijezdom, ona ga prati.
 • Zvonimir – ime slavenskog porijekla nastalo od imenice zvoniti i riječi mir. Značenje imena je zvuk mira.
 • Zvonko – skraćena varijanta imena Zvonimir.

Muška imena za djecu koja počinju na slovo Ž

 • Želimir – ime se tumači kao prijevod latinskog imena Desiderius koje se zasniva na latinskoj riječi desiderium što znači želja, čežnja. Roditelji koji djetetu daju ime Želimir nadaju se da će dijete biti mirno i spokojno.
 • Željko – ime domaćeg porijekla nastalo od riječi želja. Roditelji daju ovo ime djetetu kojem su se nadali, koje su željno iščekivali.

Vjerujete da ste često čuli ili sami izrekli staru latinsku poslovicu “nomen est omen”, koja se prevodi kao “ime je predznak”. Vaše ime često otkriva vašu karakternu osobinu, posebno kada razumijemo njegovo značenje.

Zašto je ime važno?

Znanost istražuje kako imena utječu na naše živote. Mnogi istraživači kažu da naše ime predstavlja našu temeljnu identitetsku karakteristiku te da tijekom života postaje ključan dio naše ličnosti. Studije iz psihologije otkrivaju da nas privlače ljudi, mjesta i stvari koji imaju sličnost s našim imenom. Zato ime može utjecati na koga smatramo prijateljem, gdje živimo i što radimo. Zato je izbor imena za novorođenčad veliki izazov za buduće roditelje.

Kako odabrati pravo ime?

Odabir imena za vaše dijete može biti jedno od najuzbudljivijih, ali i najizazovnijih odluka. U britanskoj studiji s 1300 roditelja, 18% njih reklo je da su požalili zbog odabira imena svog djeteta, a mnogi su takvo osjećanje imali već u prvih šest mjeseci. Razlozi su različiti: ime je bilo previše popularno, zvučalo je loše ili su ga odabrali pod pritiskom drugih. Dajte sve od sebe da ne budete dio te statistike, mislite na sebe i svoje dijete jer će vaše dijete nositi to ime cijeli život.

Kada birate ime, imajte na umu sljedeće:

 • Birajte ime koje će se slagati s prezimenom, tako da skupa zvuče dobro.
 • Ako imate dugačko prezime, kratko ime često bolje paše i obrnuto.
 • Pokušajte izbjegavati ista slova na kraju imena i početku prezimena.
 • Ne odabirite imena koja se rimuju ili previše sliče prezimenu.
 • Razmislite o mogućim nadimcima i skraćenicama imena.
 • Razmislite želite li djetetu dati uniseks ime kao što su Vanja, Saša ili Matija.
 • Ne podliježite pritiscima prijatelja ili obitelji; vaša je odluka konačna.
 • Uvijek istražite značenje imena koje razmatrate; možda vam ime zvuči lijepo, ali značenje možda ne odgovara vašim očekivanjima.