Molitva za ozdravljenje djeteta

O Mali Isuse, naš ljubljeni Kralju,
po rukama tvoje Majke pune ljubavi,
tebi posvećujem svoje dijete (ime djeteta, unuka, nećaka…).

Stavi ga/ju pod svoju zaštitu,
sačuvaj ga/ju od bolesti i svih štetnih utjecaja.
Čuvaj ga/ju čistim/om i dopustida on/ona može rasti,
poput tebe, u milosti i kreposti pred Bogom i ljudima.

Mali Isuse, blagoslovi (ime djeteta…).

Amen.

Moćna molitva za vlastito dijete

Oče naš…
Oče nebeski molim te u ime tvoga
Ljubljenoga Sina Isusa Krista,
Gospodina našega, blagoslovi sada
svojom moćnom desnicom ovo moje dijete.
Ono pripada tebi po biljegu svetoga krštenja,
i zato te sada molim da u njemu prepoznaš sliku svog Sina:
jer u njemu nas zamilova i u Ljubljenom smo ljubljeni.
Slava Ocu … (3x)

Ponizno te molim,
Oče nebeski, pruži sada svoju moćnu ruku
nad ovo moje dijete (ime…),
zaogrni ga plaštem ljubavi
da se prestraši neprijatelj.
Oče nebeski, molim te,
po svom milosrđu ukloni od njega svaku ognjicu,
svaku sušicu, svaki strah, nesanicu,
ukloni od njega podnevnu pošast, svaku sjenu i noćno strašilo,
ukloni od njega sjene što se šuljaju kroz tmine,
ukloni zmiju i štipavca, lava i ljuticu
ukloni od njega otrov i svako lukavo zavođenje,
ukloni svaku bolest duha, duše i tijela.
Slava Ocu… (3x)

Sada ponizno molim i za svjetlo i snagu Duha Svetoga,
Gospodina našega i Životvorca
te da ovo moje dijete (ime…
ispuni svojom životvornom vatrom
i dahom živih, tako da duh bezakonja,
smrti i nesreće nema nikakvoga pristupa
ni mjesta u blizini ovog mog djeteta (ime…).
Slava Ocu … (3x)

Oče nebeski, molim te u ime tvoga Ljubeljnoga Sina,
neka sada snaga onih milosti koje smo primili
po žrtvi Jaganjčevoj siđe u srce i dušu ovog moga djeteta (ime…),
te ga spasi, ozdravi i oslobodi od svake teške napasti,
od svake bolesti i od svih djela vražjih.

Zdravo Kraljice…

Molim i sve anđele i arkanđele,
svetog Mihaela, svetog Gabriela, svetog Rafela,
molim anđela čuvara ovog mog djeteta (ime…),
molim Svetog Josipa, čuvara i hranitelja djeteta Isusa,
molim sve svece i svetice Božje,
molim njegova sveca zaštitnika /navesti
ime djetetova sveca zaštitnika/
da sada interveniraju i da zagovaraju
za ovo dijete pred Prijestoljem Božjim.

Anđele čuvaru mili …
Gospodine Isuse ti sada primi ovo dijete (ime…)
u svoje ruke, privuci ga k sebi,
svom božanskom Srcu i blagoslovi ga sada.
Amen. Aleluja!
Hvala ti Isuse! Hvala ti Marijo!

Molitva za bolesno dijete

O predraga Majko Marijo,
molim te za ovo bolesno dijete.
Ti si naša Majka
i mi smo Tvoja djeca.
Poznaješ nas
i znaš za čim sve težimo.
Ovo je dijete jako bolesno.
Molim Te, uzmi ga u svoje naručje.
i budi mu Majka.
Molim Te, u Isusovo ime,
ozdravi ga i blagoslovi.
Sada i uvijek. Amen.

Molitva za ozdravljenje djeteta, člana obitelji ili prijatelja

Gospodine Isuse, hvala ti što voliš [ime osobe koja treba izlječenje].
Znam da mrziš ono što njihova bolest u njima/meni čini.
U ime Isusa tražim da ovu bolest izliječiš,
da se smiluješ i doneseš ozdravljenje.

U Psalmu 107,19-20, tvoja Riječ kaže
a kada zazovemo Tebe koji si vječan dati ćeš naredbu
izliječiti i spasiti nas od sigurne smrti.
U Bibliji sam pročitala o čudesnim ozdravljenjima,
i vjerujem da još uvijek na isti način liječiš i danas.

Vjerujem da ne postoji bolest koja se ne može izliječiti,
uostalom Biblija govori kako si podizao ljude iz mrtvih,
ako da te molim za iscjeljenje u ovoj situaciji.

Iz mog životnog iskustva na zemlji znam
da nije uvijek svatko izliječen.
Ako je to ovdje slučaj, čuvaj moje srce
da ostane mekano prema tebi,
pomozi mi da razumijem tvoj plan
i pomozi mi da se radujem Nebu.

Gospodine Isuse, hvala ti što je naša nada za ozdravljenje u tebi.
Ako postoje liječnici ili terapije koje bi želio koristiti da izliječiš ovu bolest,
molim da ka tome vodiš [ime osobe koja treba izlječenje].
Tražim mudrost i razlučivanje u tome koju terapiju treba koristiti.

Bože, hvala ti što [ime osobe koja treba iscjeljenje] pripada tebi
i da imaš pod kontrolom sve što se događa
od našeg prvog daha do našeg posljednjeg uzdaha.
Amen.

Віblіјѕkі сіtаtі zа zdrаvlје

„Іѕсіјеlі mе, Јаhvе, і bіt ću zdrаv, ѕраѕі mе,
і bіt ću ѕраšеn, јеr tі ѕі рјеѕmа mоја”
(Јеrеmіја 17,14).

„Воluје lі tkо mеđu vаmа?
Nеkа dоzоvе ѕtаrјеšіnе Сrkvе!
Оnі nеkа mоlе nаd nјіm mаžućі gа ulјеm u іmе Gоѕроdnје
ра ćе mоlіtvа vјеrе ѕраѕіtі nеmоćnіkа;
Gоѕроdіn ćе gа роdіćі,
і аkо је ѕаgrіјеšіо, орrоѕtіt ćе mu ѕе”
(Јаkоvlјеvа 5,14-15).

„Nе bој ѕе, јеr ја ѕаm ѕ tоbоm;
nе оbаzіrі ѕе рlаhо,
јеr ја ѕаm Воg tvој.
Ја tе krіјеріm і роmаžеm tі,
роduріrеm tе роbјеdnіčkоm dеѕnісоm ”
(Іzаіја 41,10).

„Zvаhu tе ‘Рrоtјеrаnоm’ і ‘Ѕіоnkоm zа kојu nіtkо nе ріtа’
Аl’ ја ću tе іѕсіјеlіtі, rаnе tі zаlіјеčіtі« – rіјеč је Јаhvіnа. ”
(Јеrеmіја 30,17).

„Іѕроvіјеdајtе dаklе јеdnі drugіmа grіјеhе
і mоlіtе јеdnі zа drugе dа оzdrаvіtе!
Мnоgо mоžе žаrkа mоlіtvа рrаvеdnіkоvа”
(Јаkоvlјеvа 5,16).

„Таdа zаvаріšе Јаhvі u ѕvојој tјеѕkоbі
і оn іh іѕtržе іz ѕvіh nеvоlја.
Rіјеč ѕvојu роѕlа dа іh оzdrаvі
і žіvоt іm ѕраѕі оd јаmе grоbnе.
Nеkа hvаlе Јаhvu zа dоbrоtu nјеgоvu,
zа čudеѕа nјеgоvа ѕіnоvіmа lјudѕkіm!”
(Рѕаlаm 107,19-21).

„Вlаgоѕlіvlјај Јаhvu, dušо mоја,
і nе zаbоrаvі dоbrоčіnѕtvа nјеgоvа:
оn tі оtрuštа ѕvе grіјеhе tvоје,
оn іѕсјеlјuје ѕvе ѕlаbоѕtі tvоје;
оn tі оd рrораѕtі čuvа žіvоt,
krunі tе dоbrоtоm і lјubаvlјu”
(Рѕаlаm 103,2-4).

Posvetna molitva djetetu Isusu

O Mali Isuse, naš ljubljeni Kralju,
po rukama tvoje Majke pune ljubavi,
tebi posvećujem svoje dijete (ime djeteta, unuka, nećaka…).
Stavi ga/ju pod svoju zaštitu,
ačuvaj ga/ju od bolesti i svih štetnih utjecaja.
Čuvaj ga/ju čistim/om i dopusti da on/ona može rasti,
poput tebe, u milosti i kreposti pred Bogom i ljudima.
Mali Isuse, blagoslovi (ime djeteta…).
Amen.

Pročitajte: