Molitva protiv Sotone

Bože, u jedinstvu sa svojim Sinom, Duhom Svetim,
i po Bezgrešnom Srcu Marijinu
molim Te da uništiš moć svog najvećeg neprijatelja
Sotone i zlih duhova.
Baci ih u najdublje dubine pakla
tamo ih zauvijek okovajte!
Uzmi u posjed svoje Kraljevstv
koje si stvorio i koje ti s pravom pripada.
Oče nebeski, daj nam vladavinu
Presvetog Srca Isusova i Bezgrešnog Srca Marijina.
Molim ovu molitvu iz čiste ljubavi prema Tebi
svakim otkucajem svoga srca i svakim svojim dahom.
Po Kristu, Gospodinu našemu,
Amen.

Molitva svetom Mihaelu Arkanđelu glasi:

Sveti Mihaele Arkanđele, brani nas u boju;
protiv pakosti i zasjeda đavolskih budi nam zaklon.
Neka mu zapovijedi Bog, ponizno molimo:
Ti, vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge zle duhove,
koji svijetom obilaze na propast duša,
božanskom jakošću u pakao strovali.
Amen.

Drugu molitvu je Stepinac molio svakog jutra i večeri:

U ime Boga Oca, U ime Boga Sina, U ime Boga Duha Svetoga,
U ime Isusa Krista jedinoga Gospodara i Spasitelja našega,
U ime preblažene Djevice Marije Njegove i naše Majke: zapovijedam ti, Sotono,
i svaki oholi, lakomi i bludni duše, duše srdžbe, mržnje i svake zle volje;
duše tjeskobe, straha, malodušnosti i očaja; duše laži,
prijevare, zavisti i ljubomore i svakog drugog zla,
da odstupiš od mene (od ove kuće, od moje obitelji,
od ovog skupa, od ove zajednice, od moje župe,
od moje biskupije, od moga naroda,
od te i te (ime) osobe, od cijeloga svijeta, itd.)
i dadeš mjesto Duhu Svetomu Utješitelju!
(križajući se križem † na sve četiri strane):
Evo križa Gospodnjega, bježite stranke protivnikove,
pobijedio je lav iz plemena Judina, korijen Davidov, aleluja!
(poljubi Križ)

Molitva protiv Sotone – za prepoznati neprijatelja

Pravedni Oče, molim te
da mi pomogneš vidjeti Neprijatelja kada napada,
tako da ga mogu prepoznati kada to čini.
Znam da se borim protiv
nevidljivog neprijatelja koji je jači od mene.
Borim se, ne protiv krvi i mesa,
već protiv sila tame i vladara zla, protiv poglavarstva,
protiv kozmičkih sila koje djeluju u sadašnjem vremenu.
Shvaćam da se borim prtiv duhovnih sila zla
u nebeskim mjestima (Efežanima 6,12).
Hvala ti, Bože, što mi jamčiš oružje
koje mi je potrebno danas i svakog dana,
uključujući i oklop pravednosti koji daješ,
pojas istine, štit vjere, kacigu spasenja i mač Duha
koji je Tvoja Riječ (Efežanima 6,13-17).
U moćno Isusovo ime molim. Amen.

Kada ulazimo na neprijateljsko područje

Isuse, znam da sam kao janje među vukovima (Luka 10,3).
Ali također znam da su demoni podređeni Tebi,
Gospodine (Luka 10,17), da nijedan neprijatel
koji je protiv mene neće uspjeti jer ja imam Tvoj autorite
da nosim Evanđelje u kraljevstvo tame,
da si nam Ti dao moć protiv neprijatelja (Luka 10, 19)
i da ”neće uspjeti oružje protiv mene skovano” (Izaija 54,17).
Zato što si Ti pobijedio neprijatelja na križu,
tražim ti da me zaštitiš od onih koji su protiv mene,
uključujući i od onih koji su pod utjecajem Sotone,
jer zbog Tebe ja idem danas i svakog dana da tražim izgubljene.
Molim Te da mogu imati moć koja dolazi od Svetog Duha,
kao i moć i autoritet koje od Tebe dolaze.
Daj da budem Tvoj svjedok u cijelom svijetu (Djela 1,8);
te molim Te da ideš sa mnom gdje god ja idem
i da si sa mnom sve do kraja ovog vremena (Matej 28,20).
U ime Suverenog Kralja nad kraljevima
i Gospodara nad gospodarima,
Isusa Krista, molim. Amen.

Veći je onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu

Bože Oče, znam da je Tvoj Duh u meni veći od njega,
od Zla koji je u ovom svijetu (1. Ivanova 4,4),
a ovaj neprijatelj trenutno drži one koji su slijepi zatočen
“kojima bog ovoga svijeta oslijepi pameti nevjerničke
da ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista
koji je slika Božja “(2. Korinćanima 4,4).
Molim Te pomozi mi da (mene i ono što jesam) ne nadmudri Sotona.
On nikada ne odustaje od držanja u ropstvu
one koji su i dalje pod njegovim utjecajem,
i mnogi ne mogu “izvan zamke đavla” (2. Timoteju 2,26)
koji drži pod sobom cijeli svijet (Otkrivenje 12,9)
osim one koje je oslobodio tvoj Sin, Isus Krist.
Molim Te pomozi mi shvatiti da sam siguran u Tvojim rukama
(Ivan 10,28-29) i da se ne bojim čovjeka
niti onoga što neprijatelj može učiniti,
jer ako si Ti za mene, tko će protiv mene (Rimljanima 8,31)
Za to Ti zahvaljujem, dragi Gospodine i Veliki Bože.
U dragocjeno ime Janjeta Božjega,
koji je umro za mene, molim.
Amen.

Molitva sv. Leopoldu Mandiću protiv Sotone

Kajem se od svega srca, što sam uvrijedio Boga,
najveće i najmilije dobro
Mrzim na sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem
da ću se popraviti i da neću više griješiti.
Isuse, milosrđe i dobroto neizmjerna, povjeravam se tebi!
Čuvaj mene i moju obitelj! Gospodine moj i Bože moj!

Litanije svetog Leopolda Bogdana Mandića
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste,usliši nas!
Oče nebeski, Bože,
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveti Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveti Leopolde, štovatelju Majke Božje,
Sveti Leopolde, ljubitelju Euharistije,
Sveti Leopolde, skromni slugo slugu Božjih,
Sveti Leopolde, junački slugo pomirenja,
Sveti Leopolde, pregaoče ekumenizma,
Sveti Leopolde, činitelju mnogih čuda,
Sveti Leopolde, uzore svećenika,
Sveti Leopolde, uzore ispovjednika,
Sveti Leopolde, uzore redovnika,
Sveti Leopolde, uzore molitelja,
Sveti Leopolde, uzore pokornika,
Sveti Leopolde, uzore poslušnosti,
Sveti Leopolde, uzore poniznosti,
Sveti Leopolde, uzore strpljivosti,
Sveti Leopolde, uzore pobožnosti,
Sveti Leopolde, poznavatelju ljudskih srdaca,
Sveti Leopolde, poznavatelju budućnosti,
Sveti Leopolde, voditelju mnogih duša,
Sveti Leopolde, razboriti savjetniče,
Sveti Leopolde, prijatelju svih ljudi,
Sveti Leopolde, tješitelju patnika,
Sveti Leopolde, tješitelju očajnih,
Sveti Leopolde, tješitelju bolesnih,
Sveti Leopolde, dobrotvore siromašnih,
Sveti Leopolde, branitelju nevinih,
Sveti Leopolde, miritelju zavađenih,
Sveti Leopolde, ljubitelju svoga roda,
Sveti Leopolde, naš nebeski zaštitniče,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Moli za nas, sveti Leopolde!
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se! Bože, zaštitniče i prijatelju poniznih,
koji si uzvisio slugu svoga Leopolda Bogdana,
učinivši ga oruđem svoga milosrđa u sakramentu pokore, daj,
ponizno te molimo, da zavrijedimo
jednostavnim putem vjere doći do gledanja tvoga lica u nebu.
Po Kristu Gospodinu našemu.
Amen.