Molitva prije učenja

Gospodine, znam da si sa mnom i da me voliš.
Daj mi mir dok se pripremam za ovo učenje
Pomozi mi da se usredotočim na svoje knjige i bilješke,
čuvaj me od svih smetnji kako bih najbolje iskoristio
ovo vrijeme koje mi je na raspolaganju.
Podari mi moć usredotočenosti,
kako bih mogao razumjeti što proučavam
i pomozi mi da se toga uvijek sjetim kad za to dođe vrijeme.
Iznad svega, zahvaljujem Ti na svim darovima
i talentima koje si mi dao.
Pomozi mi da ih uvijek koristim
na način da te hvale i slave, pravično i nesebično.
Amen.

Molitva prije učenja (sv. Toma Akvinski)

Neizrecivi Stvoritelju,
koji si iz obilja mudrosti ustanovio tri kora anđela
i postavio ih divnim redom nad
spoznatljivo nebo te najvećom ljepotom podijelio dijelove svemira:
Ti, koji si ustanovio istiniti izvor svjetla i mudrosti za počelo koje nadvisuje,
udostoj se uliti zraku svoje jasnoće nad tminu mojeg razuma u kojoj sam rođen,
ukloni od mene dvostruku tminu – grijeh i neznanje.
Ti, koji nijemima daješ razgovijetan jezik,
pouči moj jezik i na moje usne izlij milost svoga blagoslova.
Daj mi domišljatost razabiranja, sposobnost pamćenja,
množinu i lakoću doznavanja,
temeljitost tumačenja, obilnu milost govorenja.
Uredi početak, upravljaj napredak, učini potpunim završetak!
Ti, koji si istiniti Bog i čovjek: koji živiš
i kraljuješ u vijeke vjekova.
Amen.

Molitva za uspjeh na ispitu po zagovoru sv. Josipa Kupertinskoga

Dobri Bože,
zahvaljujem Ti na svim darovima koje mi daješ.
Udijeli mi milost da se uvijek njima služim Tebi na slavu,
za svoje posvećenje i na dobro drugih.
Daj da uvijek budem radosna srca.
Blagoslovi moje roditelje i bdij nad mojim učenjem.
Prosvijetli moje učitelje, nastavnike i
profesore, a budi na pomoć
i mojim školskim prijateljima i prijateljicama.
Utječem Ti se po zaslugama i po zagovoru
sv. Josipa Kupertinskoga, koji je i sam iskusio
teškoće učenja i tjeskobe ispita,
ali je doživio i radost da za svoj trud – uz pomoć svoje drage
nebeske Majke Marije – bude nagrađen.
Molim Te, vodi moju pamet, učvrsti moju volju
i potakni velikodušnu zauzetost, da tako
ispunim svoje dužnosti i zaslužim uspješno položiti ispit
pred kojim se nalazim.
Amen.

Molitva učenika sv. Anti

Sveti Antune!
U svome si se životu proslavio učenošću
i mudrošću i bio velik prijatelj učenika.
Ti znaš od kolike je za mene važnosti
moj studij i koliko truda od mene zahtijeva!
Zato mi isprosi čvrstu volju
da mu se ustrajno posvetim, bistru pamet da uspješno u njemu
napredujem i dobro pamćenje
da lakše svladavam studijske poteškoće.
Neka mi škola bude ozbiljna priprema za život.
Po tvom primjeru želim i ja,
uz ljudsko znanje i mudrost,
sve bolje upoznati Isusa Krista i
Njegovu Radosnu vijest.
O, dragi Svetče, daj da mogu uspješno nastaviti svoj studij,
sretno položiti sve ispite i spreman
poći u život na korist društvu i Crkvi.
Amen.

“Neizrecivi Stvoritelju,
koji si iz riznice svoje mudrosti odredio tri hijerarhije anđela
i postavio ih na nebu u čudesnom redu,
koji si prekrasno rasporedio dijelove svemira,
Ti, kažem, koji se zoveš istinsko vrelo svjetla i mudrosti i uzvišen izvor,
udostoj se uputiti zraku svoje jasnosti u tamu mog uma,
uklanjajući od mene dvostruki mrak u kojem sam rođen, mrak i grijeha i neznanja.
Ti koji jezik nejačadi činiš rječitim,
pouči moj jezik i položi na moja usta milost Tvoga blagoslova.
Daj mi oštroumnost u shvaćanju, trajnost u pamćenju,
vještinu i lakoću u učenju, temeljitost u tumačenju i obilnu milost govora.
Pripravi početak, upravljaj napretkom i upotpuni završetak,
Ti koji si pravi Bog i Čovjek, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
Amen.”
(s latinskog preveo Ivan Zelić)
(“Nova tribina”, god. III., br. 6/1992.)