Molitva Duhu Svetom

O, božanska Ljubavi, sveta zajednico
Svemoćnog Oca i Preblaženog Sina, svemoćna pomoći,
Duše Sveti, predobri Tješitelju žalosnih!
Izlij se svojom jakom silom u dno srca moga,
prebivaj u njemu i razveseli sve tamne kutove
te zapuštene kuće trakom svoga sjajnog svjetla,
pohodi me i oplodi obilnom rosom svojih milosti tvrdu zemlju duše moje,
koja odavno potpuno suha gine i vene.

Rani strelicom svoje ljubavi moju nutrinu,
užeži i pronikni spasonosnim plamenom duh moj,
rasvijetli me ognjem svete revnosti i sažeži sve što je nečisto,
a što se tako čvrsto drži duše mi i tijela!
Napoji me rijekom svojih slasti,
da više ne pođem za otrovnom slašću ovoga svijeta
Sudi mi, Gospodine, i odvoji me od naroda nesvetoga,
uči me vršiti tvoju Volju, jer Ti si Bog moj!

Vjerujem da Ti svakoga, u kome stanuješ
činiš hramom Oca i Sina. Blago onome
tko te za gosta primi, jer će se, po tebi,
u njemu nastaniti i Otac i Sin.

Dođi, predobri Tješitelju žalosne duše,
Zaštitniče i Pomoćniče u sreći i nesreći!
Dođi, Štite slabih, Pomoćniče palih! Dođi,
Učitelju poniznih, Uništitelju oholih! Dođi,
preljubezni Oče sirotih, Okrepitelju bolesnih,
Zvijezdo morska onih, koji plove na moru, luko spasa,
jedini ukrase svih živih i jedini spase svih umirućih!

Dođi, Duše Sveti, smiluj mi se i promijeni me po svojoj volji.
Udostoj se k meni doći, da ti moja poniznost prema tvojoj veličini,
moja slaboća prema tvojoj jakosti, prema punini tvoga Milosrđa, omili.
Po Isusu Kristu, mojem Spasitelju, koji s Ocem, u tvojem jedinstvu,
živi i kraljuje u sve vijeke vjekova.
Amen.

Kratka molitva Duhu Svetom

Duše Sveti,

Ti si Bog. Slavim Te jer si svet i zahvaljujem
Ti što si prisutan u mom srcu.
Hvala Ti što djeluješ u mom životu.
Vodio si me k spasenju, obnovio si moj mrtvi duh,
te otvorio moje oči da vidim istinu. Hvala Ti.

Pomogni mi da te jasnije vidim – te prepoznam
Tvoje kretanje u mom životu.
Učini me osjetljivijim na Tebe
kako bi Te mogao prisnije slijediti.

Znam da sam još uvijek sebičan i sklon pobuni.
Molim Te da mi pomogneš kako bi Ti bio poslušan
te nastavio prepoznavati Tvoje vodstvo. Trebam Te.

Duše Sveti, molim Te za pomoć i utjehu danas.
Tebi su poznate moje borbe, boli i tjeskobe.
Hvala Ti što se moliš za mene.
Pomogni mi da otpočinem u Tvojoj udobnosti danas.

Pomogni mi da hodam u Tebi, Božji Duše.
Neka Tvoji plodovi rastu u mom životu.
Ti si onaj koji ih i proizvodi u meni: ljubav,
radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu,
vjernost, krotkost i uzdržljivost.
Ne mogu živjeti ovako sam. Trebam Tvoju pomoć.
Amen.

Molitva za vodstvo Duha Svetoga

Vjernici trebaju moliti za vodstvo Duha Svetoga
budući da kršćanski život bez
Duha Svetoga nije moguć, niti valjan.

Gospodine, molim Te za to da me
Duh više vodi u mom životu.
Znam da svaki grijeh može rastužiti
i otkloniti glas Duha Svetoga
i molim za snagu protiv iskušenja grijeha.
Pomozi mi da čeznem za Tvojom prisutnošću
iše nego što čeznem za grijehom.

Pomozi mi da rastem u plodu Duha
i da mogu hodati blizu Tebe.
Molim za vodstvo Tvoga Duha
neka Tvoja volja i obećanja uvijek
budu razmišljanja moga srca.
U Isusovo ime.
Amen.

Molitva Duhu Svetom u kojoj Mu iskazujemo dobrodošlicu

Duše Sveti, mi Ti iskazujemo dobrodošlicu.
Duše Sveti, mi znamo da si Ti Savjetnik Istine,
naša pomoć u potrebi i onaj koji nas ispunjava Božjim Duhom.
Duše Sveti, mi molimo ovoga dana za veće zajedništvo s Tobom.
Ti tako milosrdno posreduješ kod Oca za nas,
ali nas isto tako tješiš svojim mirom koji nadilazi svako razumijevanje.
Duše Sveti, molim Te dođi.

Duše Sveti, danas molimo
za božansko savjetovanje i usmjeravanje.
Kao što piše u Psalmu 37, 4 da uživamo u Gospodinu
stoga mi hrabro to danas želimo učiniti.
Slijediti volju i srce Oca naša je najveća želja jer mi znamo
da su njegovi planovi najbolji za nas
da oni u konačnici proslavljaju kraljevstvo.

Duše Sveti, mi Te slavimo
i zahvaljujemo Ti za ljubav koju si nam dao.
Duše Sveti mi tražimo i najiskrenije čeznemo
za time da budemo u Tvojoj prisutnosti,
da osjetimo tvoje unutarnje djelovanje u našim srcima i umovima.
Ti tako milosrdno daješ utjehu, istinu i ljubav.
Duše Sveti mi te dočekujemo ovoga dana.
U ime Isusa Krista, amen.

Molitva Duhu Svetom: 10 biblijskih citata uz molitvu

Duh Sveti je naš Pomoćnik:

„Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime,
poučavat će vas o svemu i dozivati
vam u pamet sve što vam ja rekoh“.
(Ivan 14, 26)

Duh Sveti je naš Posrednik:

„Tako i Duh potpomaže našu nemoć.
Doista ne znamo što da molimo kako valja,
ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima“.
(Rimljanima 8, 26)

Duh Sveti boravi u nama:

„Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga
koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji“.
(1. Korinćanima 6, 19)

Duh Sveti daje mudrost i razumijevanje:

„Na njemu će duh Jahvin počivat`,
duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti
duh znanja i straha Gospodnjeg“.
Izaija 11, 2)

Duh Sveti je Duh Istine:

„Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.
I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek:
Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje.
Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je“.
(Ivan 14, 15-17)

Duh Sveti nam je dat:

„Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju,
koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu“!
(Luka 11, 13)

Duh Sveti djeluje u našim srcima:

„Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas!
Izvadit ću iz tijela vašega
srce kameno i dat ću vam srce od mesa“.
(Ezekiel 36, 26)

Duh Sveti govori o onome što treba doći:

„No kada dođe on – Duh Istine
upućivat će vas u svu istinu;
jer neće govoriti sam od sebe,
nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi“.
(Ivan 16, 13)

Duh nam komunicira Božju Riječ:

„U posljednje dane, govori Bog:
Izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri,
vaši će mladići gledati viđenja,
a starci vaši sne sanjati“.
(Djela 2, 17)

Duh Sveti nam otkriva:

„A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju,
po Duhu se Gospodnjem preobražavamo
u istu sliku – iz slave u slavu“.
(2. Korinćanima 3, 18)

Zajedništvo s Duhom Svetim
dovodi nas još bliže srcu Boga Oca.
Spoznaja da imamo Duha Božjeg unutar sebe i spoznaja
da Duha Svetoga možemo pitati za smjer,
stinu i mudrost otvara put nadi.

Zamolite danas Duha Svetoga
neka vam se otkrije da dobijete mir koji nadilazi svako razumijevanje,
ljubav koja se izlijeva na nas poput nježne kiše
i smjer za nas kako bismo blagoslovili kraljevstvo.
Duh Sveti je naš pomagač, prijatelj i poveznica sa samim Bogom.

Pročitajte: