Citati iz Biblije

Najljepši citati iz Biblije

Prva Ivanova poslanica 3, 22
„I što god ištemo, primamo od njega
jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.“

Prva Ivanova poslanica 3, 1-3
„Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac:
djeca se Božja zovemo, i jesmo.
A svijet nas ne poznaje
zato što ne poznaje njega.
Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti.
Znamo: kad se očituje,
bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest.
I tko god ima tu nadu u njemu,
čisti se kao što je on čist.“

Poslanica Hebrejima 10, 19-23
„Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u Svetinju
po krvi Isusovoj – put nov i živ što nam ga
On otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo; imamo
i Velikog svećenika nad kućom Božjom.
Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere,
srdaca škropljenjem očišćenih
od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom.
Čuvajmo nepokolebljivu vjeru nad
jer je vjeran Onaj koji dade obećanje.“

Prva Petrova poslanica 2, 9-11
„A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk,
narod stečeni da naviještate silna djela
Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu;
vi, nekoć Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili. Ljubljeni!
Zaklinjem vas da se kao pridošlice
i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše.“

Jakovljeva poslanica 1, 2-4
„Pravom radošću smatrajte, braćo moja,
kad upadnete u razne kušnje znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću.
Ali neka postojanost bude na djelu savršena
da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.“

Poslanica Rimljanima 1, 17
„Jer pravednost se Božja od vjere k vjeri u njemu otkriva kao što je pisano:
Pravednik će od vjere živjeti.“

Ponovljeni zakon 31, 6
„hrabrite se i budite odlučni!
Ne bojte se i nemojte prédati pred njima. T
a sâm Jahve, Bog tvoj, ide s tobom;
neće te zapustiti niti će te ostaviti.“

Psalam 23, 1
„Jahve je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.“

Jošua 1, 7
„Samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš vjerno
prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj.
Ne skreći od toga ni desno ni lijevo
da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš.“

Prva poslanica Korinćanima 15, 58
„ako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi,
i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući
da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.“

Poslanica Hebrejima 12, 1-2
„Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedokâ, odložimo svaki teret
i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu
koja je pred nama! Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere,
Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ,
prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega.“

Izaija 40, 28-31
„Zar ne znaš? Zar nisi čuo?
Jahve je Bog vječni, krajeva zemaljskih stvoritelj.
On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv.
Umornome snagu vraća, jača nemoćnoga.
Mladići se more i malakšu, iznemogli, momci posrću.
Al’ onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja,
krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se.“

Ivanovo evanđelje 15, 13
„Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.“

Poslanica Rimljanima 8, 28
„Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube,
s onima koji su odlukom njegovom pozvani.“

Poslanica Rimljanima 8, 31
„Ako je Bog za nas, tko će protiv nas?“

Poslanica Rimljanima 15, 13
„A Bog nade napunio vas svakom radošću
i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga“

Poslanica Rimljanima 8, 38-39
„Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti,
ni sadašnjost ni budućnost,
ni sile, ni dubina ni visina,
ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti
od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.“

Prva poslanica Korinćanima 13, 12
„Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada
licem u lice! Sada spoznajem djelomično,
a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat!“

Tužaljke 3, 22-23
„Dobrota Jahvina nije nestala, milosrđe njegovo nije presušilo.
Oni se obnavljaju svako jutro: tvoja je vjernost velika!“

Druga poslanica Korinćanima 4, 16-18
„Zaklinjem vas, dakle: nasljedovatelji moji budite.
Zato upravo poslah k vama Timoteja,
koji mi je dijete ljubljeno i vjerno u Gospodinu,
da vas podsjeti na naputke moje, u Kristu,
kako posvuda u svakoj crkvi učim.
Neki se uzniješe kao da ja neću doći k vama.“

Prva poslanica Korinćanima 16, 13
„Bdijte postojani u vjeri, muževni budite, čvrsti.“

Poslanica Filipljanima 3, 7-9
„Ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom.
Štoviše, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg,
zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega,
radi kojega sve izgubih i otpadom smatram:
da Krista steknem i u njemu se nađem
ne svojom pravednošću, onom od Zakona,
nego pravednošću po vjeri u Krista,
onom od Boga, na vjeri utemeljenoj.“

Efežanima 3, 17-21
„Da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni
i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina
te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.
Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti
Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.“

Prva Petrova poslanica 5, 7
„Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.“

Jeremija 29, 11
„Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam’
riječ je Jahvina
‘naume mira,
a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.“

Ivan 4, 18
„Pet si doista muževa imala,
a ni ovaj koga sada imaš nije ti muž.
To si po istini rekla.“

Izaija 40, 31
„Al’ onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja,
krila im rastu kao orlovima,
trče i ne sustaju, hode i ne more se.“

Izaija 41, 10
„Ne boj se, jer ja sam s tobom;
ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj.
Ja te krijepim i pomažem ti,
podupirem te pobjedničkom desnicom.“

VIDI OVO: Evanđelje dana uz komentar i dnevnu molitvu

Matej 17, 20
„Zaista, kažem vam,
ako imadnete vjere koliko je zrno gorušičino
te reknete ovoj gori:
‘Premjesti se odavde onamo!’,
premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće.“

Poslanica Filipljanima 4, 13
„Sve mogu u Onome koji me jača!“

Psalam 27, 12
„Bijesu dušmana mojih ne predaj me,
jer ustadoše na mene svjedoci lažni koji dašću nasiljem.“

Psalam 31, 24
„Ljubite Jahvu, svi sveti njegovi:
čuva Jahve svoje vjernike,
a po zasluzi vraća onima koji postupaju oholo.“

Psalam 107, 1
„Hvalite Jahvu jer je dobar,
jer je dovijeka ljubav njegova!“

Psalam 27, 4
„Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim:
da živim u domu Jahvinu sve dane života svoga,
da uživam milinu Jahvinu i dom njegov gledam.“

Prva poslanica Korinćanima 16, 24
„Ljubav moja sa svima vama u Kristu Isusu!“

Psalam 34,8
„Anđeo Jahvin tabor podiže
oko njegovih štovalaca da ih spasi.“

Mk 1, 17
“Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!”

1 Iv 4, 8
“Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav.”

1 Sol 5, 16-18
“Uvijek se radujte!
Bez prestanka se molite!
U svemu zahvaljujte!
Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.”

Mk 1, 8
“Ja vas krstim vodom,
a on će vas krstiti Duhom Svetim.”

Lk 3, 16
“Ja vas, istina, vodom krstim.
Ali dolazi jači od mene.
Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući.
On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.”

Mt 11, 28-29
“Dođite k meni svi koji ste izmoreni
i opterećeni i ja ću vas odmoriti.
Uzmite jaram moj na sebe,
učite se od mene jer sam krotka
i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim.”

Mt 11, 28
“Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.”

Iv 14, 27
“Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem.
Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje.
Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.”

Mt 10, 22
“Svi će vas zamrziti zbog imena moga.
Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen.”

Mk 13, 35
“Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti.”

Lk 1, 31-32
“Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus.
On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. “

Iv 16, 13
“Kada dođe on – Duh Istine
upućivat će vas u svu istinu;
jer neće govoriti sam od sebe,
nego će govoriti što čuje
i navješćivat će vam ono što dolazi.”

Mk 13, 33
“Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas.”

Lk 17, 6
“Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu:
“Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!” I on bi vas poslušao.”

Dj 13, 25
“Za mnom evo dolazi onaj komu ja nisam dostojan
odriješiti obuće na nogama.”

Iv 6, 11
“Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali.
A tako i od ribica – koliko su god htjeli.”

Mt 11, 5-6
“Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste,
gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.
I blago onom tko se ne sablazni o mene.”

Mt 3, 16
“Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode.
I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega
gdje silazi kao golub i spušta se na nj.”

Mt 2, 9
“Zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže
i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete.”

Iv 1, 9-10
“Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet;
bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna.”

Mt 11, 5
“Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste,
gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.”

Mt 9, 36-37
“Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni
i ophrvani kao ovce bez pastira.
Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.”

Lk 14, 27
“Tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom,
ne može biti moj učenik!”

Matej 6:34
“Stoga nemojte biti zabrinuti za sutra
jer će sutra biti zabrinuti za sebe.
Dovoljna za taj dan predstavlja vlastitu nevolju. “‍

Timoteju 4:17
“Ali Gospodin mi je stao uz bok i dao mi snagu
da preko mene poruka bude u potpunosti
objavljena i da je čuju svi pogani.”

Ivan 15:13 – “Veću ljubav nema nitko osim ove,
da je netko život položio za svoje prijatelje.” ‍

Psalam 28: 6-7
“Hvaljen neka je Gospodin jer je čuo moj vapaj za milošću.
GOSPODIN je moja snaga i moj štit;
moje srce se uzda u njega i on mi pomaže.
Moje srce skače od radosti, i svojom pjesmom ga hvalim. “

Matej 6:34
“Stoga nemojte biti zabrinuti za sutra, jer će sutra biti zabrinuti za sebe.
Dovoljna za taj dan predstavlja vlastitu nevolju. “‍

Marko 10:27
“Isus ih je pogledao i rekao:
‘S čovjekom je to nemoguće, ali ne i s Bogom.
Za sve su stvari moguće sa Bogom

Psalam 34 – “O, okusite i vidite da je Gospodin dobar!
Blago čovjeku koji mu se skloni! “‍

Hebrejima 11: 1
“Sada je vjera povjerenje u ono čemu
se nadamo i sigurnost u ono što ne vidimo.”

Psalam 37
“‍Spasenje pravednika je od Jahve;
on je njihovo uporište u vrijeme nevolje.”‍

Psalam 62: 5-8
“‍Da, dušo moja, nađi počinak u Bogu;
moja nada dolazi od njega.
Zaista je on moja stijena i moje spasenje;
on je moja tvrđava, ja se neću potresti.”‍

“‍Moje spasenje i moja čast ovise o Bogu;
on je moja moćna stijena, moje utočište.
Vjerujte mu uvijek, ljudi; izlijte mu svoja srca
jer Bog je naše utočište.”‍

Marko 10:27
“Isus ih je pogledao i rekao
‘S čovjekom je to nemoguće, ali ne i s Bogom.
Za sve su stvari moguće sa Bogom

Rimljanima 8: 31 –
“Što ćemo onda reći na te stvari?
Ako je Bog za nas, tko može biti protiv nas? ”‍

Mt 3, 16
“Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode.
I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega
gdje silazi kao golub i spušta se na nj.”

Iv 10, 27
“Ovce moje slušaju glas moj
ja ih poznajem i one idu za mnom.”

Lk 11, 27-28
“Dok je on to govorio, povika neka žena iz mnoštva:
“Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao!
On odgovori: “Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je!””

Fil 2, 4
“Ne starajte se samo svaki za svoje,
nego i za ono što se tiče drugih!”

Ps 126, 6
“Išli su plačući noseći sjeme sjetveno:
vraćat će se s pjesmom, noseći snoplje svoje.”

Lk 22, 25-26
“Najveći među vama neka bude kao najmlađi;
i predstojnik kao poslužitelj.
Ta tko je veći? Koji je za stolom ili koji poslužuje?
Zar ne onaj koji je za stolom?
A ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje.”

Mt 5, 11-12
“Blago vama kad vas – zbog mene
pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!
Ta progonili su tako proroke prije vas!”

Lk 1, 31-32
“Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus.
On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. “

Iv 15, 12-13
“Ovo je moja zapovijed:
ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!
Veće ljubavi nitko nema od ove:
da tko život svoj položi za svoje prijatelje.”

Iv 1, 17-18
“Zakon bijaše dan po Mojsiju
a milost i istina nasta po Isusu Kristu.
Boga nitko nikada ne vidje:
Jedinorođenac – Bog – koji je u krilu Očevu, on ga obznani. “

Mk 1, 7-8
“Nakon mene dolazi jači od mene.
Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući.
Ja vas krstim vodom,
a on će vas krstiti Duhom Svetim.”

Mt 6, 18
“Ti, naprotiv, kad postiš, pomaži glavu
i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš,
nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti.
I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.”

Mudre izreke 17, 17
„Prijatelj ljubi u svako vrijeme,
a u nevolji i bratom postaje.“

Isusovi citati iz Biblije

“Ja sam Put i Istina i Život:
nitko ne dolazi Ocu osim po meni.”
(Iv 14,6)

“Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi.
Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.”
(Iv 10,10)

“Ja – Svjetlost – dođoh na svijet da nijedan
koji u mene vjeruje u tami ne ostane.”
(Iv 12,45)

“Zaista, kažem vam: Ako tko rekne gori ovoj:
Digni se i baci se u more! i ne posumnja u srcu svojemu,
nego vjeruje, da će se ispuniti riječ njegova, bit će mu to.”
(Mk 11,23)

“Zaista, zaista, kažem vam:
tko god čini grijeh, rob je grijeha.”
(Iv 8,34)

“Ne dajte svetinje psima!
Niti svoga biserja bacajte pred svinje
da ga ne pogaze nogama pa se okrenu i rastrgaju vas.”
(Mt 7,6)

“Ne budite dakle zabrinuti za sutra.
Sutra će se samo brinuti za se.
Dosta je svakom danu zla njegova.”
(Mt 6,34)

“Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke,
otpustit će i vama Otac vaš nebeski.
Ako li vi ne otpustite ljudima,
ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka.”
(Mt 6,14-15)

“Ne sudite i nećete biti suđeni.
Ne osuđujte i nećete biti osuđeni.
Praštajte i oprostit će vam se.”
(Lk 6,37)

“I ne ulijeva se novo vino u stare mješine.
Inače se mješine proderu, vino prolije, a mješine propadnu.
Nego, novo se vino ulijeva u nove mješine pa se oboje sačuva.”
(Mt 9,17)

“Ištite i dat će vam se!
Tražite i naći ćete!
Kucajte i otvorit će vam se!
Doista, tko god ište, prima;
i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se.”
(Mt 7,7-8)

“Tko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga;
a tko izgubi život svoj zbog mene, naći će ga.
Jer što koristi čovjeku, ako dobije sav svijet,
a pritom izgubi dušu svoju?”
(Mt 16,25-26)

“Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen.”
(Mt 23,12)

“Kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima.”
(Lk 6,31)

“Ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće saznati.
Što vam govorim u tami, recite na svjetlu;
i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima.”
(Mt 10, 26-27)

“Vrati mač svoj u korice, jer svi koji se mača hvataju od mača ginu.”
(Mt 26,52)

“A mnogi prvi bit će posljednji, i posljednji prvi.”
(Mt 19,30)

“Jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi,
i kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti.”
(Mt 7,2)

“Ne sudite i nećete biti suđeni.
Ne osuđujte i nećete biti osuđeni.
Praštajte i oprostit će vam se.”
(Lk 6,37)

“Tko nije sa mnom, protiv mene je.
I tko sa mnom ne sabire, rasipa.”
(Mt 12,23)

“Zaista, kažem vas, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko.
Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.”
(Mt 19,23-24)

“Tko od tebe što zaište, podaj mu!
I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš.”
(Mt 5,42)

“Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti.
Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.”
(Mt 10,28)

“Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!”
(Mt 5,4)

“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj!
I tko hoće da među vama bude prvi,
neka bude svima sluga.”
(Mk 10, 43-44)

“Jer tko ima, još će mu se dati i imat će izobilja;
a tko nema, i njemu će se još oduzeti, što ima.”
(Mt 13,12)

“Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima,
blagoslivljajte one koji vas proklinju,
molite za one koji vas zlostavljaju.”
(Lk 27,28)

“Zaista, kažem vam,
ako se ne obratite i ne postanete kao djeca,
nećete ući u kraljevstvo nebesko.”
(Mt 18,3)

“Budite dakle savršeni,
kao što jesavršen Otac vaš nebeski!” (Mt 5,48)

“Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu,
moji ste učenici; upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.”
(Iv 8,31-32)