Biblijski citati za žene

citati-za-zene-biblijski

Psalam 27,14
„U Jahvu se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek’ bude srce tvoje:
u Jahvu se uzdaj!“.

Izaija 40,31
„Al’ onima što se u Jahvu uzdaju
snaga se obnavlja,
krila im rastu kao orlovima,
trče i ne sustaju, hode i ne more se“.

Matej 11,28
„Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti“.

Matej 10,29-31
„Ne prodaju li se dva vrapca za novčić?
Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega.
A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene.
Ne bojte se dakle! Vredniji ste nego mnogo vrabaca“.

Psalam 31,24
„Ljubite Jahvu, svi sveti njegovi:
čuva Jahve svoje vjernike,
a po zasluzi vraća onima
koji postupaju oholo“.

biblijski-citati-za-zene

Izreke 16,9
„Srce čovječje smišlja svoj put,
ali Jahve upravlja korake njegove“.

Izreke 31,10
„Tko će naći ženu vrsnu?
Više vrijedi ona nego biserje“.

Jošua 1,9
„(…) odvaži se i budi hrabar?
Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš,
s tobom je Jahve, Bog tvoj“.

Ponovljeni zakon 31,6
„Ohrabrite se i budite odlučni!
Ne bojte se i nemojte prédati pred njima.
Ta sâm Jahve,
Bog tvoj, ide s tobom;
neće te zapustiti niti će te ostaviti“.

Izreke 3,26
„Jer će ti Jahve biti uzdanje
i čuvat će nogu tvoju od zamke“.

biblijski-citati-za-zeno

Efežanima 6,11
„Obucite svu opremu Božju
da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim“.

2 Timoteju 1,7
„Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti,
nego snage, ljubavi i razbora“.

Ivan 16,33
„To vam rekoh da u meni mir imate.
U svijetu imate muku,
ali hrabri budite –
ja sam pobijedio svijet!“.

Izreke 3,5
„Uzdaj se u Jahvu svim srcem
i ne oslanjaj se na vlastiti razbor“.

biblijski-citati-za-zena

Pročitajte: